Waarschuwing artsen:

Ondanks waarschuwingen door artsen en campagnes in de media blijken nog altijd veel vrouwen te blijven roken wanneer ze in verwachting zijn. Roken verhoogt het risico op aangeboren afwijkingen bij het kind en kan zelfs sterfte van het kind rond de geboorte tot gevolg hebben.

Onderzoek TNO:

Recent onderzoek van TNO toont aan dat met name laagopgeleide vrouwen vaak blijven doorroken wanneer ze in verwachting zijn. Van de ondervraagde vrouwen in die categorie stak maar liefst 22% nog elke dag sigaretten op tijdens de zwangerschap. Bij hoogopgeleide vrouwen is dat percentage slechts 1%.
In vergelijking met een soortgelijke steekproef die vijf jaar geleden werd gehouden is er niet veel veranderd. Overigens is de onderzoeksgroep te klein om harde conclusies te kunnen trekken uit de resultaten.

Analyse:

Het Trimbos Instituut heeft de cijfers geanalyseerd en wil nu vervolgonderzoek gaan doen naar het aantal mensen dat daadwerkelijk blijft doorroken tijdens de zwangerschap. Op voorhand wordt gesproken over zorgwekkende cijfers, want als de nu verkregen informatie overeen komt met de werkelijkheid en verhoudingsgewijs blijkt te kloppen, dan zou dit betekenen dat er jaarlijks ongeveer 15.000 baby's worden geboren van wie de moeder bleef doorroken tijdens de zwangerschap.