De lijst met symptomen bij magnesiumtekort is lang. Het betreft bovendien in veel gevallen klachten die ook gemakkelijk een andere oorzaak kunnen hebben. Het is dus niet zo dat een bepaald symptoom uit deze lijst altijd direct leidt tot de conclusie dat de betreffende persoon daadwerkelijk een magnesiumtekort heeft. Het is echter wel zo dat dit mineraal essentieel is bij een groot aantal processen in ons lichaam. Meer dan 300 reacties in het lichaam kunnen niet plaatsvinden zonder magnesium. Daarom wordt het ook wel de ‘vonk van het leven’ genoemd. Het is elementair voor ons functioneren, juist dat is ook de verklaring voor het feit dat de lijst van symptomen bij magnesiumtekort zo lang is.

Symptomen bij magnesiumtekort- bloeddruk

Onderzoeken hebben aangetoond dat er een duidelijke relatie bestaat tussen magnesium en bloeddruk. Bij een tekort aan magnesium stijgen de bloedsuikerspiegels en daarmee ook de bloeddruk. Het toedienen van magnesium leidt ertoe dat de bloedvaten zich ontspannen, waardoor het hart minder moeite hoeft te doen om het bloed rond te pompen. Het gevolg is dat de bloeddruk afneemt. Dit verklaart waarom mensen met een laag magnesiumgehalte in het lichaam meestal meer bloeddrukverlagende medicijnen moeten innemen. Mensen met veel stress gebruiken veel magnesium, met als gevolg meer kans op een verhoogde bloeddruk.

Magnesium en spierkrampen

Wanneer men vaak last heeft van (nachtelijke) spierkrampen, kan de oorzaak worden gevonden in een gebrek aan magnesium. Bijna één op de drie mensen kent het gevoel van onwillekeurige en ongecontroleerde pijnlijke spiersamentrekkingen, die zich veelal in de nachtelijke uren voordoen. Soms enkele seconden, maar soms ook minuten lang. Zwangere vrouwen hebben nog veel vaker last van dergelijke spierkrampen. Logisch, want een vrouw die in verwachting is verbruikt meer magnesium dan gebruikelijk. Het is dus zaak om het tekort aan magnesium op tijd aan te vullen, bijvoorbeeld door Optimal Magnesium te gebruiken. Wanneer het lichaam voldoende magnesium in voorraad heeft zullen spierkrampen over het algemeen uitblijven.

Magnesium en lusteloosheid

Lusteloosheid kan een sterke aanwijzing zijn voor een tekort aan magnesium in het lichaam. Niet voor niets wordt dit mineraal ook wel het wondermineraal of het ‘meer-energie-mineraal’ genoemd. Het is namelijk van invloed op veel processen in het lichaam die ons functioneren bepalen. Wanneer er een tekort aan magnesium ontstaat treden vermoeidheidsklachten op. Je voelt je lusteloos en bevindt je daardoor in feite in een soort neerwaartse spiraal. Een langdurig tekort van deze stof kan daardoor leiden tot het chronische vermoeidheidssyndroom (CVS). Het is dus zaak om tijdig in actie te komen en een magnesiumsupplement als Optimal Magnesium in te nemen, om lusteloosheid te voorkomen.

Magnesium en menstruatiepijn

De relatie tussen magnesium en menstruatiepijn ligt in feite voor de hand. Immers, menstruatiepijn profileert zich meestal als een kramp in de buik en krampen kunnen veroorzaakt worden door een gebrek aan dit mineraal. Daarom wordt het ook wel het ‘feel-good-mineraal’ genoemd. Onderzoek wijst uit dat vrouwen die magnesiumsupplementen gebruiken over het algemeen minder menstruatieklachten rapporteren dan vrouwen bij wie geen extra magnesium innemen. Optimal Magnesium is dus een aanrader bij het voorkomen van die vervelende menstruatiepijn.

Magnesium en laag libido

Een laag libido kan veel oorzaken hebben, maar vermoed wordt dat een tekort aan magnesium in het lichaam hieraan een bijdrage levert. Niet zo’n rare gedachte, want een tekort van het mineraal zorgt in elk geval voor lusteloosheid. Niet bepaald een goed uitgangspunt voor een gezond libido. Natuurlijk kunnen ook andere lichamelijke mankementen, het gebruik van medicijnen of problemen in de relationele sfeer bijdragen aan een laag libido, maar in zekere zin kunnen al deze problemen ook weer (ten dele) worden herleid tot een niet voldoende gebalanceerde voeding. Zowel mannen als vrouwen kunnen worden geconfronteerd met een (te) laag libido als gevolg van een gebrek aan magnesium.

Magnesium en hartkloppingen

Wie niet voldoende magnesium inneemt, kan te maken krijgen met hartkloppingen. Hartkloppingen, ook wel palpitaties genoemd, zijn onregelmatige of abnormaal snelle contracties van het hart, die verschillende oorzaken kunnen hebben. Gemiddeld klopt het menselijk hart ongeveer 70 keer per minuut. Sporters in topconditie hebben een lagere hartslag, mensen met een slechte conditie soms een hartslag van 80 of zelfs 90. Bij stress gaat de hartslag meestal omhoog, maar tegelijk stijgt ook de behoefte aan magnesium in het lichaam. Los daarvan lijkt er ook een rechtstreeks verband te zijn met de toename van hartkloppingen wanneer magnesium niet voldoende in het lichaam aanwezig is.

Magnesium en slapeloosheid

Iemand die niet voldoende magnesium binnen krijgt, kan last hebben van slapeloosheid. Veel mensen weten dat overmatige inname van cafeïne ertoe leidt dat je moeilijk in slaap kunt komen. Maar veel minder bekend is dat al die cafeïne, die we tot ons nemen in bijvoorbeeld koffie, thee of cola, ervoor zorgt dat ons lichaam minder magnesium opneemt. Het innemen van dit mineraal kort voor het slapen gaan, bij voorkeur in de vorm van magnesiumcitraat, bevordert de nachtrust. Deze verbinding is het belangrijkste bestanddeel van Optimal Magnesium, een natuurlijk supplement dat slapeloosheid helpt voorkomen.

Magnesium en depressiviteit

Door een gebrek aan magnesium kan iemand in een staat van depressiviteit geraken. Het mineraal zorgt namelijk in ons lichaam voor een natuurlijke ontspanning van onze spieren en zenuwen. Na zuurstof en water wordt magnesium daarom vaak genoemd als derde belangrijke element om te kunnen (over)leven. Een tekort levert als resultaat op dat ons lichaam in een neerwaartse spiraal belandt. We voelen ons niet goed, we worden depressief, zien het allemaal niet meer zitten, nemen niet de moeite meer om ons voedingspatroon op orde te brengen en zakken steeds verder weg. Voorkom depressiviteit door voldoende magnesium in te nemen!

Magnesium en snel geïrriteerd zijn

Merk je aan jezelf dat je snel geïrriteerd bent, zonder dat daar echt aanleiding toe is, probeer dan vast te stellen of een gebrek aan magnesium de oorzaak kan zijn. Psychiatrische problemen, waartoe ook een verhoogde prikkelbaarheid behoort, zijn veel genoemde klachten in relatie tot een gebrek aan deze stof. Mensen die last van het bekende ‘korte lontje’ hebben, grote mensenmassa’s liever mijden en geluiden niet goed kunnen verdragen, hebben vaak baat bij magnesiumsuppletie. Het toont aan dat een gebrek aan magnesium en snel geirriteerd zijn duidelijk met elkaar te maken hebben.

Magnesium en maagkrampen

Bij maagkrampen denk je niet direct aan magnesium, maar die relatie is er wel. Maagkrampen behoort tot de reeks ‘vage klachten’ waarvoor mensen vaak geen duidelijke oorzaak kunnen aanwijzen. Men denkt vaak ‘Het gaat wel weer over’, maar wanneer maagkrampen regelmatig terugkeren is het zaak om tot actie over te gaan en een arts te raadplegen. Wanneer een tekort aan magnesium de boosdoener blijkt te zijn, is dat eenvoudig te verhelpen door het volledig natuurlijke supplement Optimal Magnesium te slikken. Daarmee wordt voldoende magnesium in het lichaam vrijgegeven om definitief af te kunnen rekenen met die vervelende maagkrampen.

Magnesium en hoofdpijn

Hoofdpijn en daaraan gerelateerde klachten hebben een duidelijk verband met de hoeveelheid magnesium in het lichaam. Uit onderzoeken is gebleken dat migrainepatiënten minder van het belangrijke mineraal in hun lichaam hebben dan gezonde mensen. Bovendien hebben mensen die magnesiumsuppletie slikten gerapporteerd dat de hoofdpijnklachten verdwenen na inname van de tabletten. Raadpleeg wel altijd een huisarts alvorens zelf de diagnose te stellen, maar wijs de arts gerust op de mogelijkheid van een magnesiumtekort en vraag desnoods om een onderzoek. Waarom door blijven lopen met hoofdpijn als magnesium de oplossing kan bieden?