Nederlands onderzoek heeft uitgewezen dat bepaalde smaakstoffen van doorslaggevende betekenis zijn bij onze behoefte om voedsel in te nemen. Er zijn vijf verschillende smaken die de mens kan onderscheiden, te weten zoet, zout, zuur, bitter en umami. Het zou de combinatie van de smaken zoet, bitter en umami zijn die ervoor kan zorgen dat mensen minder gaan eten. Het onderzoek werd door het Maastricht UMC+ uitgevoerd met een aantal proefpersonen, allen gezonde mensen. Zij kregen smaakstoffen via een sonde toegediend in de dunne darm. Deze darm bevat receptoren die de verschillende smaken kunnen onderscheiden net zoals onze tong dat kan. Nadat de smaakstoffen waren toegediend, kregen de proefpersonen een warme maaltijd voorgeschoteld. Vervolgens werd gekekeken hoeveel daarvan werd gegeten. Uit vergelijking van de resultaten werd duidelijk dat de personen die een combinatie van zoet, bitter en umami via de sonde binnenkregen vervolgens gemiddeld ongeveer 60 klilocalorieën van de maaltijd tot zich namen in vergelijking tot de personen in de controlegroep. De smaakstoffen die waren toegediend compenseerden dat niet, want die bevatten nauwelijks calorieën. In de toekomst zal nader onderzoek nodig zijn om te kunnen bepalen welke conclusies aan deze ontdekking kunnen worden verbonden. Te denken valt aan het ontwikkelen van capsules met een bepaalde mix van smaakstoffen, die ter ondersteuning van een dieet kunnen worden ingenomen. Door dergelijke capsules enige tijd voorafgaand aan een maaltijd in te nemen zou gewichtsverlies kunnen worden bespoedigd.