Net zoals roken in openbare gebouwen en in de horeca al verboden is, zo zou roken in de baas zijn tijd ook tot het verleden moeten behoren. Dat zegt longarts Pauline Dekker. Werkgevers moeten volgens haar hun verantwoordelijkheid nemen en speciale rookpauzes moeten verbieden. Dekker meent dat werkgevers met dergelijke pauzes in feite een verslaving faciliteren. Het is op veel werkplekken een bekend tafereel. Buiten, of in een speciale rookruimte, komen collega’s samen om even een sigaret op te steken. Helemaal fout, volgens Pauline Dekker. Enkele jaren geleden schreef ze samen met collega-longarts Wanda de Kanter het boek ‘Nederland Stopt! met roken’ en regelmatig trekt ze ten strijde tegen de macht van de tabaksindustrie. Uit een enquête die door PanelWizard werd uitgevoerd onder 500 werkgevers blijkt dat zij het roken van hun personeelsleden over het algemeen zien als een privézaak. Ook dat weerlegt Dekker, ze wijst erop dat roken de belangrijkste ziekmaker is en dat werkgevers juist een zorgplicht hebben en zich moeten inspannen om hun medewerkers zo lang mogelijk gezond aan het werk te kunnen houden. Dat heeft volgens de longarts, verbonden aan het Beverwijkse Rode Kruis Ziekenhuis, ook de nodige voordelen voor de werkgevers. Immers, een roker is veel minder goed geconcentreerd, omdat zich al een half uur na het opsteken van een sigaret ontwenningsverschijnselen voordoen. Meestal duurt het dan nog wel even voordat er opnieuw tijd is voor een rookpauze. Onlangs werd bekend dat in Engeland het roken in de auto wordt verbonden wanneer er een kind in de auto zit. Ook in andere landen worden de regels met betrekking tot roken steeds verder aangescherpt. Niet ten onrechte, overigens. Jaarlijks worden bijvoorbeeld alleen al in Nederland door roken 19.000 nieuwe gevallen van kanker geconstateerd.