Patiënten die het medicijn erlotinib slikken zouden er wellicht goed aan doen om daarbij ook wat cola te nuttigen. Onderzoekers van het Erasmus MC ontdekten recent dat cola ervoor zorgt dat dit medicijn, dat wordt voorgeschreven bij longkanker en bij kanker aan de alvleesklier (pancreas) beter in het bloed wordt opgenomen. De verklaring daarvoor is relatief simpel, cola zorgt voor een hogere zuurgraad in de maag en juist die zure omgeving is nodig voor een goede opname van het medicijn.

Om die reden melden de onderzoekers ook dat met name bij gewone cola, dus niet de light variant, dit effect wordt bereikt. De standaard cola is het meest zuur van de colasoorten die in de handel zijn. Patiënten die erlotinib slikken gebruiken in veel gevallen ook maagbeschermende middelen, die de zuurgraad van de maag juist omlaag brengen. Dat is ongunstig voor de opname van medicijnen als erlotinib. Gebleken is dat de opname van erlotinib in het bloed bij patiënten die zich van maagbeschermende middelen bedienen gemiddeld wel veertig procent hoger ligt. Er zijn zelfs uitschieters gemeten van honderd procent betere opname. Dat zegt overigens nog niets over de mate waarin de stof vervolgens de kanker bestrijdt. Ook is nog niet duidelijk of andere zure drankjes hetzelfde effect kunnen bereiken. Wel wordt aangenomen dat de verbeterde opname niet alleen geldt voor erlotinib, maar ook voor andere medicijnen die als pil worden ingenomen.