075 230 00 52 | KLANTENSERVICE
0item(s)

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

Er gaan steeds meer stemmen op on op middelbare scholing seksuele voorlichting te geven. Met name jongens zouden op deze manier moeten worden gewezen op het feit dat ze respect voor een vrouw moeten tonen. De massale aanrandingen in Keulen rond de jaarwisseling hebben de discussie over dit thema aangewakkerd. Zowel in het onderwijs zelf als op gemeentelijk niveau wordt geen eenduidig beleid gevoerd met betrekking tot seksuele voorlichting op scholen.

De manier waarop mannen en vrouwen met elkaar omgaan, is sterk afhankelijk van de cultuur waarin zij zijn grootgebracht. In een aantal landen is de positie van de vrouw zeer onderschikt aan die van de man, terwijl in ons land juist al jaren een volledige gelijkheid tussen de beide seksen geldt. Lang niet in alle gevallen is die gelijkheid overigens een feit, want bij de meldpunten voor discriminatie komen nog altijd klachten binnen over het ongelijk behandelen van mannen en vrouwen. Van geheel andere orde is echter de situatie die in Keulen ontstond toen een groep mannelijke asielzoekers zich vergreep aan de op dat moment ook aanwezige vrouwen. Vanuit heel Europa werd de handelswijze van de mannen scherp veroordeeld, maar de grote vraag is nu hoe dergelijke incidenten in de toekomst voorkomen kunnen worden.

Belangrijk is daarbij dat jongeren goed leren waar de grenzen liggen. Welk gedrag is acceptabel en wat wordt beslist niet getolereerd? De komst van het internet heeft ook op het gebied van de seksuele ontdekkingstocht en het aanknopen van contacten veel veranderd. Alles wat jongeren willen weten kunnen ze op het internet vinden en dat is lang niet altijd even positief. Websites die eigenlijk alleen voor volwassenen geschikt zijn, kunnen door jongeren probleemloos worden bekeken. Zo worden ze al op jonge leeftijd geconfronteerd met beelden die een bepaalde indruk geven van de wijze waarop een vrouw benaderd kan worden. Een indruk, die veelal niet terecht is. Deskundigen menen dat jongeren beter met de situatie kunnen omgaan, wanneer ze leren waar de grenzen van de ander liggen. Ze willen daarom dat dergelijke onderwerpen beter bespreekbaar worden gemaakt.

Waar zou dat beter kunnen dan in het klaslokaal? Daar zijn ze immers met hun leeftijdsgenoten van beide seksen samen en kunnen ze direct op elkaar reageren. Er zijn al proeven gedaan met het voeren van gesprekken met tienerjongens. Daaruit is gebleken dat deze jongens na afloop veel genuanceerder denken over hun mannelijkheid en hun omgang met meisjes. Vanuit de overheid lijkt er nog niet veel enthousiasme te zijn voor het verplichten van seksuele voorlichting in het onderwijs. Naar aanleiding van het incident in Keulen werd wel aangekondigd dat in asielzoekerscentra voorlichting zal worden gegeven over de gelijke positie van mannen en vrouwen in Nederland. Ook de manier waarop Nederland omgaat met homoseksualiteit zal in deze voorlichtingscampagne onderdeel van gesprek zijn.

11 feb. 2016 19:34:27 door Raimond Bos Seksualiteit en relatie

Ongeremd genieten van een vrijpartij, dat is helaas lang niet voor iedereen weggelegd. Veel mensen schamen zich voor allerlei dingen en durven zich daardoor niet volledig te laten gaan. Of erger nog, ze vermijden daarom elke vorm van lichamelijk contact. Terwijl seks tussen twee mensen volkomen natuurlijk gedrag is en je er juist volledig in op zou moeten kunnen gaan, leidt het bij sommige mensen alleen maar tot frustraties en een verminderd zelfbeeld.

Vrijwel ieder mens heeft behoefte aan seks. Voor de een geldt dit in meerdere mate en voor de ander in mindere mate, maar een zekere behoefte is er over het algemeen wel. Die behoefte moet zo nu en dan worden bevredigd om goed te kunnen blijven functioneren. Natuurlijk, er zijn ook mensen die heel lang zonder seks kunnen en er totaal geen behoefte aan hebben, maar over het algemeen varen lichaam en geest wel bij een stevige vrijpartij op zijn tijd. Seks is goed voor de gezondheid, maar dat verandert wanneer we ons laten afremmen door allerlei gevoelens van schaamte. Niemand is vrij van schaamte, maar sommige mensen hebben er overmatig veel last van. Schaamte kan meerdere oorzaken hebben. Was het in je kindertijd thuis taboe om openlijk over seks te praten? Dan is de kans groot dat het gevoel van schaamte bij de gedachte aan seks groter is dan gemiddeld. Ook kan er een zeker gevoel van schaamte ontstaan op basis van lichamelijke kenmerken. Vrouwen schamen zich bijvoorbeeld voor de vorm van hun schaamlippen, terwijl mannen tobben over de lengte van de penis. In beide gevallen is deze schaamte overigens meestal volkomen onterecht, want desgevraagd geven de respectievelijke bedpartners meestal aan helemaal niets vreemds te hebben ontdekt aan de ander.

Vaak hebben mensen ook het gevoel dat ze iets niet goed doen in bed. Een onjuiste aanname, want er is geen standaard procedure voor seks. Elke bedpartner is anders en iedereen heeft zo zijn eigen wensen en verlangens. Het is de kunst om tijdens de seks samen elkaars lichaam te gaan ontdekken en er op die manier achter te komen wat de ander prettig vindt en wat niet. Er samen over praten kan daarbij een belangrijke rol spelen. Dat hoeft niet eens een uitgebreide dialoog te zijn, alleen al door tijdens het minnespel zo nu en dan eens aan de partner te vragen of een bepaalde handeling als prettig wordt ervaren, kan al heel wat resultaat opleveren. En waar schamen we ons eigenlijk het meest voor? Met stip op de eerste plaats staat de angst om niet voldoende aantrekkelijk gevonden te worden. Eigenlijk heel onlogisch, want waarom zou die ander dan al zover zijn gekomen om met je naar bed te willen gaan? Dan moet er toch wel sprake zijn van een bepaalde aantrekkingskracht, zou je zeggen. Ook blijken veel mensen onzeker te zijn over hun eigen seksuele prestaties. Een andere bron van schaamte is voor de man het niet goed kunnen klaarkomen, een schaamte die is ontstaan vanuit het denkbeeld dat de partner wel eens zou kunnen denken dat diegene de oorzaak daarvan is.

Verder blijken mensen bang te zijn dat ze niet lekker genoeg ruiken. Ze schamen zich voor hun eigen lichaamsgeur, terwijl daar in de meeste gevallen juist totaal geen reden voor is. Sterker nog, de natuur heeft daar een prachtig mechanisme voor ontwikkeld. Wanneer er sprake is van een zekere seksuele aantrekkingskracht, dan produceert ons lichaam een bepaald type moleculen, de zogenoemde feromonen. Die zorgen ervoor dat we ons meer aangetrokken voelen tot de betreffende partner. En dan is er nog een veroorzaker van schaamtegevoelens. Het laten van een wind wordt nog altijd door veel mensen als 'not done' beschouwd, terwijl je het nu eenmaal moeilijk kunt laten. Een vaginale wind wordt nog eens extra gênant gevonden, terwijl dat een heel natuurlijk verschijnsel is door een ophoping van lucht in de vagina. Niets om je voor te schamen dus, maar kennelijk voor veel vrouwen reden om met een zekere twijfel het bed in te stappen, vooral wanneer het een nieuwe sekspartner betreft. Al met al schamen we ons wat af in de slaapkamer, waardoor het plezier in seks voor een belangrijk deel wordt aangetast. Praten over seks neemt onzekerheden weg en kan daardoor uiteindelijk het plezier in seks flink verhogen.

8 feb. 2016 22:30:22 door Raimond Bos Seksualiteit en relatie

Minstens een kwart van de Nederlanders gaat vreemd

Overspel komt vaker voor dan veel mensen denken. Hoewel negen van de tien mensen vreemdgaan afkeuren, blijkt uit de cijfers dat men het kennelijk vooral van anderen afkeurt, terwijl men het zelf niet zo nauw neemt. Er zijn in de loop der tijd verschillende onderzoeken naar vreemdgaan gedaan, de resultaten lopen enigszins uiteen. Toch kan worden gesteld dat in Nederland gemiddeld zeker een kwart van alle mensen wel eens in een ander bed belandt dan in dat van de eigen partner. Verder zou een op de tien baby's niet met de eigen partner, maar tijdens overspel zijn verwerkt.

De rol van het internet

Anno 2016 wordt overspel openlijk gepropageerd door ondernemers die handig inspelen op de behoefte aan een tweede sekspartner. Alle protesten van politieke partijen waarin de geloofsovertuiging een belangrijke rol speelt ten spijt, websites met namen als Second Love en Mijn Tweede Liefde schieten als paddenstoelen uit de grond en dat zal ongetwijfeld te maken hebben met de vraag die er onder de bevolking bestaat naar dergelijke platforms. Nog een interessant gegeven: er zouden veel meer mensen op reguliere datingsites staan dan er volgens onderzoeken vrijgezellen in Nederland zijn. Kennelijk staat het feit dat men al een relatie heeft deze mensen dus niet in de weg bij het zoeken naar een andere partner. Hierbij moet echter ook worden opgemerkt dat veel mensen simpelweg hun profiel nooit verwijderen van dergelijke sites, wanneer ze eenmaal een partner hebben gevonden. Daardoor ontstaat een vertekend beeld.

Diverse weetjes over vreemdgaan

De reden om met een ander het bed in te duiken heeft in veel gevallen niets te maken met een slechte relatie. In tegendeel, veel vreemdgangers geven aan dat er met hun huidige relatie helemaal niets mis is. Ze vinden het gewoon spannend om een keer seks te hebben met een ander. Het spreekwoord 'verandering van spijs doet eten' is kennelijk ook in het land der liefde van toepassing. Afhankelijk van de situatie is men best bereid om overspel van de partner een keer door de vingers te zien. Dat geldt niet voor iedereen, maar met name mannen willen het een vrouw nog wel eens vergeven wanneer ze een affaire met een vrouw heeft gehad. Komt dezelfde vrouw echter thuis met het verhaal dat ze bij een andere man in bed heeft gelegen, dan zijn de mannen opeens een stuk minder vergevingsgezind. Nederland staat overigens niet in de top tien van landen waar mensen het vaakst overspel plegen. Die lijst wordt aangevoerd door Thailand.

Vrouwen doen het zelfs vaker dan mannen

Maar liefst 56 procent van de volwassenen heeft in een onderzoek aangegeven wel eens overspel te hebben gepleegd. Daarna volgt Denemarken met 46 procent en Duitsland en Italië delen de derde plaats met elk 45 procent. Verder staan Frankrijk, België, Noorwegen, Spanje, Finland en het Verenigd Koninkrijk in die top tien. Deze lijst is samengesteld op basis van gegevens uit een onderzoek van onder meer de datingsite Match.com en toont aan dat met name in onze directe omgeving veel sprake is van overspel. De neiging tot vreemdgaan zit in onze genen. Het komt tegenwoordig veel vaker voor dan pakweg dertig jaar geleden, maar het zou ook kunnen zijn dat we er tegenwoordig veel eerlijker over zijn wanneer het ons gevraagd wordt. Hoewel van oudsher vaak wordt gedacht dat vooral mannen notoire vreemdgangers zijn, blijkt uit de meest recente onderzoeksgegevens dat vrouwen het net zo vaak doen en zelfs licht in de meerderheid zijn.

19 jan. 2016 18:53:37 door Raimond Bos Seksualiteit en relatie

Vlinders in de buik door verliefdheid. Een gevoel dat veel mensen wel kennen, maar niet echt goed kunnen verklaren. Want waarom voel je die vreemde kriebels eigenlijk? Wat is de wetenschappelijke verklaring ervoor? Want dat er niet echt vlinders (of andere dingen) door de buik zweven, dat moge duidelijk zijn. Wat is er dan wel aan de hand?

De vlinders van verliefdheid zijn vergelijkbaar met de pijn die je voelt wanneer je voor een belangrijk moment staat. Een optreden voor publiek, een examen of iets anders waarbij er iets van je wordt verwacht. Een zekere faalangst komt om de hoek kijken en je ervaart een gevoel van stress waardoor zich opeens een vorm van buikpijn aandient waar je niet op zat te wachten. De parallel met verliefdheid is dat er iets in je brein gebeurt, een bepaalde emotie maakt zich van je meester en vervolgens worden er heel veel signalen verzonden van de hersenen naar de maag en vice versa. In onze maag en darmen bevinden zich veel zenuwcellen. Zoveel zelfs dat dit deel van het lichaam door wetenschappers wel eens het tweede brein wordt genoemd. Via de zenuwbanen vindt voortdurend communicatie plaats tussen de hersenen en ons spijsverteringsstelsel. Dit verklaart waarom je buik direct reageert op bepaalde emoties. Een prikkeling van bepaalde gebieden in de hersenen leidt tot het afgeven van signalen aan de maag en darmen, zo is uit onderzoek vastgesteld. Afhankelijk van het soort emotie ervaren we die signalen als een krampachtige pijn of juist als een tintelend en opwindend gevoel. We denken dat er iets aan de hand is in de maag, terwijl er juist in de hersenen iets aan de hand is. Ook wordt wel gesteld dat de gevoelens die we ervaren in de maag en darmen een reactie zijn van onze spijsvertering op stresshormonen die door de hersenen geproduceerd worden en die vervolgens via het bloed in de streek terecht komen waarin zich het spijsverteringsstelsel bevindt. Tegelijk kan worden gesteld dat er bij bepaalde emoties juist minder bloed naar de buik stroomt, omdat de drie slagaderen naar de organen aldaar worden dichtgeknepen. Het bloed is namelijk op dat moment vooral op andere plaatsen nodig, zoals in onze spieren. Onze hersenen registreren vervolgens dat er iets niet helemaal klopt en reageert daar weer op.

25 dec. 2015 22:53:00 door Raimond Bos Seksualiteit en relatie
seks

Tips voor goede seks

De eerste periode met een nieuwe partner vliegen de vonken er vanaf. Tussen de lakens is het in de meeste gevallen dolle pret en valt er op seksueel gebied niets te klagen. Maar naar mate stellen langer samen zijn ligt sleur op de loer en wordt in veel gevallen het seksleven een stuk minder aantrekkelijk. Vooropgesteld, dit geldt niet voor iedereen, maar feit is dat Nederlandse stellen hun eigen seksleven gemiddeld niet hoger waarderen dan met een zes. Hoe zorg je ervoor dat het spannend blijft in bed...?

Neem de tijd

Op de eerste plaats is het belangrijk om tijd voor elkaar te maken. In veel relaties leven de partners grote delen van de dag langs elkaar heen. Beiden hebben een drukke baan of er zijn andere zaken die veel aandacht en tijd vragen. Wat rest is de relatief korte periode die overblijft op een gemiddelde werkdag en de tijd die je samen te besteden hebt in het weekeinde. Besteed die tijd dan ook zoveel mogelijk samen. Goede seks is alleen mogelijk als je emotioneel op één lijn zit en die emotionele band houdt niet op bij de drempel van de slaapkamer. Wanneer je er in het standaard weekschema voor zorgt dat je ook andere activiteiten samen onderneemt, wordt de emotionele band tussen jullie beiden veel sterker. Ga bijvoorbeeld samen de tuin opknappen, doe samen boodschappen of maak samen een leuk uitstapje. Waak er tegelijk voor dat je elkaar niet teveel claimt. Het kan geen kwaad om er ook zo nu en dan alleen of met vrienden op uit te trekken, zonder je partner. Probeer de juiste balans te vinden, zodat je steeds weer naar elkaar blijft verlangen.

Ruzie is geen goede basis

Praat meningsverschillen goed uit. Bestaan er ergernissen ten aanzien van je partner...? Maak ze bespreekbaar...! Wanneer er een sfeer van onenigheid of zelfs ruzie heerst, zal er nooit sprake kunnen zijn van goede seks.  Maak elkaar geen verwijten, zeker niet in de slaapkamer. Het is beter om eerst dingen goed met elkaar te bespreken en pas daarna weer over het minnespel te gaan nadenken. Waak er ook voor dat niet juist de seks aanleiding is voor misverstanden en irritaties. Maak je bedavonturen bespreekbaar. Laat weten wat je prettig vindt en waar je juist liever niet mee bezig bent. Niet praten over seks is een van de belangrijkste valkuilen in een relatie. Wees niet bang dat je partner het raar vindt als je jouw diepste fantasie aan hem of haar openbaart. Wanneer je samen kunt praten over wat je graag zou willen bereiken in bed, is er al veel gewonnen. De volgende stap is het gewoon te doen, mits beide partijen daar eender over denken. Het kan ook een kwestie van onderhandelen zijn. Een beetje meer van het ene in ruil voor een beetje meer van het andere. Geven en nemen, weet je nog...?

Concentreer je op je partner

Hou je gedachte bij je partner. Concentreer je op wat hij of zij doet en kijk hem of haar, indien mogelijk, zoveel mogelijk aan. Seks is geen routineklusje dat je op de automatische piloot afhandelt. Seks is een kwestie van reageren op elkaar, elkaar aanvoelen en één worden met elkaar. Wanneer jij in gedachten al bezig bent met de invulling van je schema voor morgen, is een romantisch samenzijn met je partner ver te zoeken. Praat gerust met elkaar over waar je op dat moment mee bezig bent. Doet je partner iets prettigs...? Benoem dat gerust, het zal hem of haar alleen maar stimuleren om ermee door te gaan. Vergeet niet om zelf ook te handelen, want passiviteit van de één kan funest zijn voor de beleving bij de ander. Wees vooral niet bang om te experimenteren. Kom uit je comfortzone en handel eens anders dan je gewoonlijk doet. Misschien zorgt juist dat voor het extra gevoel van opwinding waarnaar je op zoek was. Probeer echter niet om je zin door te drijven wanneer je partner iets niet wil, dat zal een averechts effect hebben. Respect voor je partner is het allerbelangrijkste...!

Maak elkaar het hof

De spanning in een relatie kun je terug laten komen door elkaar als het ware weer opnieuw te gaan versieren. Maak daarom werk van het slaapkamermoment, neem er zo lang mogelijk de tijd voor en wees oprecht in elkaar geïnteresseerd. Een goed voorspel is daarbij essentieel. Dat voorspel bestaat, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, uit veel meer dan alleen intieme handelingen. Het etentje vooraf, de kaarsjes, een massage en zelfs een gesprek, het hoort in feite allemaal bij het creëren van de juiste stemming. Want dat is precies waarvoor voorspel is bedoeld; In de stemming komen voor het echte werk. Wat ook kan helpen is een spel spelen. Er zijn verschillende erotisch getinte spellen op de markt die je samen met je partner kunt spelen. Een spel met vragen en/of intieme opdrachten kan de zin in seks verder aanwakkeren. Spreek wel duidelijk af wat de grenzen zijn waarbinnen het spel gespeeld kan worden, om misverstanden te voorkomen. Kom je, ondanks dit alles, niet tot een verbetering van je seksleven...? Dan kun je overwegen met een seksuoloog te gaan praten.

5 dec. 2015 23:37:21 door Raimond Bos Seksualiteit en relatie
Van hoog naar laag sorteren

Artikelen 21 tot 25 van 25 in totaal

  1. 1
  2. 2
  3. 3