075 230 00 52 | KLANTENSERVICE
0item(s)

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

Eerlijk duurt echt het langst...!

Liegen... De een is er een ster in, de ander kan het vrijwel niet. Je hebt mensen die af en toe een 'leugentje om bestwil' vertellen en je hebt pathologische leugenaars, voor wie het liegen een soort verslaving is geworden. Maar van al dat liegen worden we bepaald niet gezonder. Onderzoek wijst uit dat liegen leidt tot zowel mentale als fysieke klachten. Wie niet liegt, leeft een stuk gezonder...!

Mensen hebben verschillende redenen om te liegen. De een doet het om sympathie te kweken, de ander doet het om er persoonlijk beter van te worden of meer aanzien te krijgen. Kinderen liegen vaak uit onzekerheid, omdat ze aandacht willen of omdat ze hun zin willen krijgen. Ook zien kinderen vaak het verschil tussen fantasie en werkelijkheid niet zo goed. Ze liegen dan wel, maar dat is niet eens zozeer een bewuste keuze. We hebben het in dit artikel dan ook met name over het liegen door volwassenen. Waarover liegen zij zoal? Dat verschilt met name tussen mannen en vrouwen. Men heeft eens onderzocht welke leugens men bijvoorbeeld zoal plaatst op het eigen profiel bij een datingsite. Mannen blijken dan vooral te liegen over hun baan, waarbij de ze situatie mooier voordoen dan die is, om meer aanzien te krijgen. Verder is de opgegeven lengte vaak groter dan in werkelijkheid, terwijl ze juist een lager gewicht noteren. Verder liegen mannen over hun uiterlijk en over geld. Bij vrouwen staat het gewicht op de eerste plaats, gevolgd door de leeftijd, het uiterlijk, de lengte en ook bij hen staat geld op nummer vijf.

Dit zijn leugens die je enige tijd vol kunt houden, maar uiteindelijk zal moeten opgeven, wanneer het daadwerkelijk tot een ontmoeting komt. Met alle gevolgen van dien, want dan zul je open kaart moeten spelen en uitleg moeten geven over het feit waarom je eerder gelogen hebt. En dan zijn we precies bij de kern van het probleem. Liegen brengt over het algemeen vooral zorgen met zich mee. Iemand die niets te verbergen heeft, hoeft in feite ook niet te liegen. Enkele jaren geleden is een onderzoek gedaan waarbij 110 mensen betrokken waren met een gemiddelde leeftijd van 31 jaar. Het merendeel van de betrokkenen studeerde nog. Deze groep mensen werd in tweeën gedeeld en de ene helft kreeg de opdracht om gedurende tien weken geen enkele leugen te vertellen. Zowel grote als kleine leugens moesten ze voor zich houden en in plaats daarvan moesten ze telkens de waarheid spreken. De andere helft van de groep fungeerde als controlegroep, aan deze mensen werd geen specifieke instructie meegegeven. Op basis van tests met een leugendetector, die wekelijks werden uitgevoerd, kon worden vastgesteld of ze inderdaad geen leugens hadden verteld. Tegelijkertijd werd ook hun gezondheid in kaart gebracht.

De resultaten van het onderzoek waren opvallend. De mensen die minder hadden gelogen dan ze gewoonlijk deden bleken zich meer ontspannen te voelen en minder melancholisch. Ook lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn, bleven vaker weg bij deze groep mensen. Op zich allemaal niet zo vreemd, want de relatie met hun eigen partner verbeterde op het moment dat er minder werd gelogen, maar ook de communicatie met anderen ging erop vooruit. Wie goed en moeiteloos communiceert, voelt zich over het algemeen gedurende de dag een stuk beter dan iemand die problemen in de communicatie met anderen ervaart. Nog een paar medische weetjes over liegen: mensen die liegen hebben meer moeite met het uitvoeren van alledaagse bezigheden. Hoe meer ze zelf piekeren over het geheim dat ze met zich meedragen, hoe sterker dit effect is. Iemand die meer liegt, maakt door de stress het hormoon cortisol in grotere hoeveelheden aan, waardoor de bloeddruk omhoog kan schieten. Ook worden mensen somber door het liegen en verandert hun humeur in negatieve zin. Het nadenken over de leugens die je verspreid hebt, zorgt er bovendien voor dat er minder hersencapaciteit overblijft om te focussen op andere dingen, waardoor ook je werk eronder lijdt.

28 dec. 2015 23:43:14 door Raimond Bos Psyche en brein
tweetalig

Wie twee talen spreekt, herstelt sneller van een beroerte

Onze multiculturele samenleving blijkt verrassende effecten te hebben op onze gezondheid. Steeds meer mensen worden tweetalig opgevoed en laat nu juist dat een gunstig effect hebben op het genezen van een beroerte...! Uit Brits onderzoek is gebleken dat iemand die twee talen spreekt een grotere kans heeft om goed te herstellen van een beroerte. Een opvallende conclusie, die duidelijk maakt dat er een relatie is tussen het aantal talen dat iemand spreekt en de gezondheid van deze persoon.

Betere cognitieve vaardigheden

Uit Belgisch onderzoek, dat in 2014 werd gedaan, was al duidelijk dat mensen die tweetalig opgevoed zijn daar baat bij hebben, doordat hun hersenen beter getraind zijn. Zowel kinderen als volwassenen blijken hoger te scoren bij intelligentietests doordat ze over betere cognitieve vaardigheden beschikken. Ook werd toen al duidelijk dat tweetaligheid een rem zet op het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer. Hoe meer men met de beide talen bezig is, hoe groter het positieve effect is op de hersenen. Mensen die als tolk werken bleken het best te scoren in de tests. Dat men nu aan de Universiteit van Edinburgh ook nog heeft ontdekt dat mensen sneller herstellen van een beroerte wanneer ze twee talen spreken, mag opzienbarend genoemd worden. Te vergelijking, gemiddeld functioneert één op de vijf personen enige na een beroerte weer normaal, maar bij tweetaligen is dat twee op de vijf, het dubbele aantal dus...!

Sneller schakelen door meertaligheid

Het krijgen van een beroerte is wereldwijd doodsoorzaak nummer twee. In ons land krijgen jaarlijks 45.000 mensen een beroerte en vaak levert dit chronische beperkingen op. Oefening baart kunst, zo blijkt ook hier. Veel oefenen, bijvoorbeeld door fysiotherapie, heeft wel degelijk zin en helpt goed bij het herstellen van lichaamsfuncties. Nu is dus duidelijk geworden dat ook veel oefenen met de hersenen helpt, maar dit geldt in feite al met terugwerkende kracht. Wanneer de hersenen al goed getraind zijn op het moment dat de beroerte zich voordoet, zijn we kennelijk beter in staat om de zaken weer goed op orde te krijgen. Mensen die tweetalig zijn opgevoed, hebben geleerd om snel te schakelen. Ze zijn vaak goed in staat om naadloos van de ene taal over te gaan op de andere, wanneer de situatie daarom vraagt. Voorheen werd aangenomen dat een tweetalige opvoeding negatieve effecten zou hebben en taalachterstanden zou veroorzaken, maar dit is een misverstand.

6 dec. 2015 23:26:48 door Raimond Bos Psyche en brein
facebook

Laat social media je leven niet beheersen

Geld maakt niet gelukkig...? Nou... Facebook ook niet...! Mensen die gebruik maken van het sociale netwerk dat door de Amerikaanse programmeur (en tegenwoordig multimiljonair) Mark Zuckerberg werd bedacht blijken minder tevreden te zijn over hun leven dan mensen die zich niet aan het plaatsen, lezen en liken van de berichten wagen. Althans, dat geldt in elk geval in Denemarken.

Negatieve invloed op geluksgevoel

Medewerkers van het Happiness Research Institute in Kopenhagen hebben onlangs ruim duizend mensen bevraagd over hun activiteiten op Facebook. Het online vriendennetwerk blijkt zeer populair te zijn, want maar liefst 94 procent van deze groep mensen gaf aan dagelijks op Facebook actief te zijn. Meer dan drie kwart van alle ondervraagden is er zelfs meer dan een half uur per dag mee bezig. Maar worden ze daar nou echt beter van? Het lijkt erop dat Facebook een negatieve invloed heeft op het geluksgevoel. Om duidelijk te krijgen welke invloed het gebruik ervan heeft op de wijze waarop men in het leven staat, werd aan de helft van alle deelnemers gevraagd om Facebook een week lang niet te gebruiken. Vooraf werd aan alle kandidaten gevraagd hoe actief men was in het onderhouden van echte sociale contacten, dus buiten het internet om. Ook werd gevraagd hoe tevreden men hierover was.

Facebook levert kennelijk stress op

Na een week werden dezelfde vragen opnieuw gesteld. Van de mensen die Facebook een week niet bekeken hadden gaf 88 procent aan zich gelukkig te voelen, bij de mensen die onverminderd dagelijks op het sociale netwerk actief waren geweest lag dat percentage op 81 procent. De Facebookers blijken ook meer stress te ervaren (54 procent, tegenover 41 procent bij de niet-gebruikers) en ze konden zich minder goed concentreren dan de mensen die niet deelnamen aan het netwerk. Twee jaar geleden bleek al uit een ander onderzoek dat jongeren zich minder gelukkig voelen naarmate ze meer actief zijn op Facebook. Dat was een Amerikaans onderzoek, met als belangrijkste conclusie dat jongeren zich later op de dag vaak minder tevreden voelden over hun leven als ze eerder op de dag enige tijd op Facebook hadden doorgebracht. Wanneer ze daarentegen echte sociale contacten hadden, nam het geluksgevoel juist toe.

30 nov. 2015 21:32:52 door Raimond Bos Psyche en brein
depressie

Goede band met moeder? Kans op depressie

Een opvallende conclusie uit Amerikaans onderzoek. Hoe beter de band tussen moeder en kind is, hoe groter de kans dat het kind op latere leeftijd te maken krijgt met depressies. Je zou eerder verwachten dat een slechte band tussen ouder en kind dit resultaat in de hand werkt, maar de cijfers wijzen anders uit.

Amerikaans onderzoek

Wetenschappers van de Purdue University in de plaats West Lafayette (Indiana) hebben ontdekt dat kinderen die een nauwe band hadden met hun moeder gemiddeld vaker depressief gedrag ontwikkelden dan kinderen bij wie de band met hun moeder minder goed was. Er werden 725 volwassenen bij het onderzoek betrokken, afkomstig uit 309 verschillende families. Een kwart van deze families was van het negroïde ras. Nadrukkelijk is er door de onderzoekers voor gekozen om ook naar de rassen van de onderzochte personen te kijken, omdat algemeen geldt dat de familiaire band onder volwassenen uit negroïde rassen doorgaans sterker is.

Verband tussen relatie met moeder en mentale ontwikkeling

Aan de betrokkenen werd gevraagd in hoeverre ze te maken hadden gehad met conflicten in de relatie met hun moeder. Ook werd gevraagd welke indruk ze hadden over de mate waarin hun moeder te spreken was over ze. Was er bijvoorbeeld sprake van trots of juist teleurstelling over het behaalde opvoedkundige resultaat? Vervolgens werd na zeven jaar bekeken in hoeverre deze mensen verschijnselen van depressiviteit vertoonden. Daaruit bleek dat juist de kinderen van moeders die teleurgesteld over ze waren zich later als de mentaal sterkeren profileerden. Wanneer er in de jeugd sprake was geweest van onvoldoende intimiteit was er later minder sprake van depressief gedrag.

Favorietenrol zorgt voor extra druk

De vraag is natuurlijk hoe dat kan. De onderzoekers vermoeden dat de favorietenrol de kinderen ook meteen een zekere druk bezorgt. Men zou zich, juist door de hechtere band met de moeder, meer verantwoordelijk voelen voor het dragen van de zorg voor moeder wanneer die op hogere leeftijd is gekomen. Ook wordt als mogelijke oorzaak een verstoring in de onderlinge relaties met broers en zussen genoemd. In aansluiting op het hier beschreven onderzoek, waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in Journal of Gerontology: Social Sciences, wordt nu ook gekeken naar de wijze waarop de relatie van kinderen met hun vaders van invloed is op het toekomstig psychisch functioneren van mensen.

24 nov. 2015 21:22:51 door Raimond Bos Psyche en brein
geheugen

Gymnastiek voor de hersenen

De hedendaagse technologie helpt ons goed vooruit. Zo blijkt dat het doen van geheugenspelletjes op internet een gunstige invloed heeft op het functioneren van onze hersenen. Op zich niet vreemd, want zoals we onze spieren fit houden door regelmatig flink te bewegen, zo blijft onze bovenkamer kennelijk goed in vorm wanneer we de cellen van onze grijze massa met enige regelmaat flink aan het werk zetten.

Computerspelletjes blijken te helpen

In Londen is een experiment uitgevoerd met hulp van een grote groep proefpersonen. Het gaat om mensen die allemaal de leeftijd van 50 reeds waren gepasseerd, een flink deel was ook de 60 jaar al voorbij. De groep van 7.000 personen had geen problemen met het geheugen of met cognitieve vaardigheden. Voor het onderzoek werd deze groep in tweeën gedeeld; de ene helft werd aangemoedigd om een half jaar lang zo vaak als ze wilden online spelletjes te doen die erop gericht zijn het geheugen te trainen. De andere groep fungeerde als controlegroep en deed eenvoudige zoekopdrachten. Er werd eerst een nulmeting gedaan om de cognitieve vaardigheden van de proefpersonen te kunnen vaststellen. Na drie maanden en na zes maanden werd een dergelijke test herhaald, om de resultaten van de proef te kunnen vaststellen. Daaruit bleek dat de mensen die geheugenspelletjes hadden gespeeld beter scoorden op de onderdelen 'redeneren' en 'verbaal leren'. Het effect was het grootst op het moment dat de spelletjes tenminste vijf maal in de week werden gespeeld. De deelnemers van boven de 60 jaar bleken gemiddeld beter te zijn in het uitvoeren van alledaagse taken, ten opzichte van de controlegroep. Nader onderzoek moet uitwijzen of dergelijke spelletjes op internet dementie kunnen voorkomen. In Nederland brengt Omroep Max, de zendgemachtigde die zich richt op senioren, al jaren geheugentraining op de buis. Een initiatief dat, blijkens dit onderzoek, zeer doeltreffend is voor deze doelgroep.

19 nov. 2015 20:22:25 door Raimond Bos Psyche en brein
gelukkig

Mannen gelukkiger dan vrouwen

Nederlandse mannen blijken zich vaker gelukkig te voelen dan Nederlandse vrouwen. Althans, afgaande op hun eigen uitspraken daarover. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft cijfers gepubliceerd waaruit blijkt dat 69% van de ondervraagde mannen heeft aangeven bijna altijd gelukkig te zijn. Bij de vrouwen ligt dat percentage op 64%.

Wat vinden we van ons leven?

Het CBS onderzocht hoe de Nederlanders in het leven staan. Welke emoties kennen ze, wat vinden ze van hun relatie, hoe staan ze er naar eigen mening financieel voor en in hoeverre vormt het gewicht een obstakel voor het levensgeluk? Gebleken is dat vooral de Nederlandse mannen zich vaker kalm voelen dan de vrouwen. Van de mannen geeft 72% aan zich over het algemeen kalm te voelen, slechts 61% van de vrouwen doet die uitspraak. Mogelijk is dat ook een veroorzaker van de verschillen in de geluksbeleving. Vrouwen blijken vaker nerveus te zijn of voelen zich vaker somber. In het algemeen zijn we in Nederland overigens wel tamelijk tevreden over ons leven. Maar liefst 85% vind het allemaal wel prima zo (cijfers 2014) en slechts 3% geeft aan ronduit ontevreden te zijn over zijn of haar leven. Er is nauwelijks verschil tussen de seksen waar het de algemene tevredenheid over het leven betreft. Wel is het zo dat vrouwen de dingen die ze doen over het algemeen wat zinvoller vinden dan mannen. Tevreden zijn we vooral over onze relatie (94%) en onze vrije tijd (75%). Zaken als onze financiële situatie (70%) en ons gewicht (65%) scoren wat minder goed qua tevredenheid. Ook heeft het CBS onderzocht in hoeverre er sprake is van geografische verschillen in tevredenheid. Dan blijkt dat in de overwegend landelijke provincies Drenthe, Friesland en Zeeland de tevredenheid met 87% het hoogst is. In Flevoland, ook landelijk maar zonder traditionele waarden, is men het minst tevreden, al is dat percentage nog altijd 81%.

17 nov. 2015 22:59:06 door Raimond Bos Psyche en brein
tandenpoetsen

Geen fel licht voor het slapen gaan

Even je tanden poetsen en dan naar bed. Het is voor veel mensen een vast ritueel geworden en op zich is daar ook niets mis mee. Hoewel...? De Britse neurowetenschapper Russell Foster adviseert om dat poetsen dan vooral in het donker te doen. Foster, verbonden aan de universiteit van Oxford, stelt dat dit onze nachtrust ten goede zou komen.

Pleidooi voor ander licht

In eerste instantie klinkt het misschien wat vreemd, maar wanneer je er iets langer over nadenkt is het eigenlijk heel logisch. We poetsen onze tanden over het algemeen in de badkamer. Badkamers zijn vaak ingericht met lichte kleuren. Witte tegels en witte muren zie je in menig badkamer en wanneer je het licht aanzet dan blinkt al dat wit je nog eens extra tegemoet. Dat is natuurlijk mooi, maar niet erg handig. Je bent immers aan het einde van de avond gekomen en je wilt naar bed gaan. Doordat het buiten donker wordt, krijgt je lichaam in de hersenen het signaal dat het tijd wordt om te gaan slapen. Een prachtig mechanisme, dat ervoor zorgt dat we ons inwendig gereed maken voor de nachtrust. Maar dan opeens wordt dat patroon doorbroken door een bundel fel wit licht...! Je lichaam wordt als het ware weer even gewekt, terwijl het juist de bedoeling was om over te schakelen naar de ruststand. Tijdens een lezing in Londen pleitte Russell Foster er onlangs voor om de verlichting in badkamers zodanig te ontwikkelen dat er een aparte instelling voor in de avond en nacht komt. Daarmee bereik je dat het natuurlijke proces van voorbereiding op de nacht niet wordt verstoord, waardoor je gemakkelijker in slaap valt. Wanneer we moeite hebben om in slaap te komen, kan dat leiden tot een chronisch slaaptekort. Het gevolg is een negatieve kettingreactie, want slaaptekort kan de kwaliteit van het immuunsysteem ondermijnen en brengt bovendien een verhoogd risico op ernstig overgewicht (obesitas) en psychische aandoeningen met zich mee. Verstoring van ons natuurlijke ritme dienen we zoveel mogelijk te vermijden.

14 nov. 2015 22:56:59 door Raimond Bos Psyche en brein
Omgeving

Waar je woont zegt wie je bent

Mensen die in een buurt wonen met een laag gemiddeld inkomen leven doorgaans ongezonder dan mensen uit buurten met een hoger inkomen. Dat blijkt uit onderzoek van Jeroen Lakerveld, epidemioloog van het VUmc. Samen met een onderzoeksteam van Spotlight bracht hij de gegevens van zestig buurten uit vijf Europese landen in kaart. Niet alleen het inkomen, maar ook de bevolkingsdichtheid blijkt van invloed te zijn op het leefpatroon.

Andere eetgewoonten

Mensen in wijken waar de inkomens laag zijn blijken er slechtere eetgewoonten op na te houden dan mensen uit de betere wijken. Ze eten bijvoorbeeld minder vaak groenten en fruit en ze bedienen zich vaker van ongezonde frisdranken. Ook blijken ze gemiddeld gezien dikker te zijn dan mensen uit gebieden waar de inkomens hoger zijn. Opvallend is overigens dat de Nederlandse wijken die bij het onderzoek betrokken werden er nog gunstig uitkomen. De mensen in wijken met een laag inkomen en een hoge bevolkingsdichtheid blijken hier meer dan in de andere onderzochte landen (België, Frankrijk, Groot-Brittannië en Hongarije) aan lichaamsbeweging te doen in de vorm van lopen en fietsen. Overigens blijkt uit het onderzoek dat mensen in een ruim opgezette wijk minder vaak lichamelijk actief zijn dan bewoners in een dichtbebouwde buurt.

De opbouw van een wijk

Voor het uitvoeren van het onderzoek werd gebruik gemaakt van geografische data, die werd gekoppeld aan de uitkomsten van een online vragenlijst. Interessant is met name de conclusie dat iemand kennelijk niet volledig zelf schuldig is aan een ongezonde leefstijl, maar dat iemand daarin wordt beïnvloed door de omstandigheden waarin hij leeft. Op basis van de nu verkregen onderzoeksresultaten wil men proberen om in de toekomst op een andere manier naar de opbouw van een wijk te kijken en aan de hand daarvan te begrijpen waarom bepaalde gevoeliger zijn voor bepaalde gezondheidsrisico's. Wellicht kan het beleid op het gebied van woningbouw en rumtelijke ordening daarop worden afgestemd. De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in British Medical Journal Open.

8 nov. 2015 21:09:22 door Raimond Bos Psyche en brein
Ontspanning

Tips om te ontspannen

Het lijkt wel of we het allemaal steeds drukker krijgen. We proppen ons schema helemaal vol door onze tijd van minuut tot minuut te plannen. We hollen van de ene naar de andere afspraak en nemen nauwelijks tijd voor onszelf. Steeds meer mensen kampen met klachten die te maken hebben met een burn-out. We eisen simpelweg teveel van onszelf. Ontspannen...? Wat is dat...?

Tot tien tellen...?

Even diep ademhalen...! Een uitspraak die ook wel gehoord wordt wanneer iemand zich heel boos maakt over iets of iemand. Haal even diep adem en tel tot tien...! Maar ook als je om een andere reden gespannen bent, kan dat ten koste gaan van je ademhaling. Wanneer de spanning oploopt, doe je er verstandig aan om je ademhaling wat extra aandacht te geven. Probeer heel bewust in- en uit te ademen. Dit heeft een tweeledig doel. Op de eerste plaats komt je ademhaling daardoor weer in balans, hetgeen gunstig is voor je lichaam. Maar bovendien verleg je daarmee je aandacht van de dingen om je heen naar de dingen in jezelf.

Inspanning is ontspanning

Wellicht klinkt het wat tegenstrijdig, maar ook het verrichten van enige lichamelijke inspanning zorgt voor ontspanning. Wanneer je flink in beweging komt, wordt door je lichaam het gelukshormoon endorfine vrijgegeven. De term 'gelukshormoon' zegt eigenlijk al voldoende, je gaat je hierdoor gelukkiger voelen. Daarom hebben sporters direct na hun training altijd een heel positief gevoel over alles waarmee ze bezig zijn. Heb je dus last va stress en ontwikkel je gevoelens van moedeloosheid door de soms ogenschijnlijk uitzichtloze situatie waarin je beland bent, dan kan wat lichaamsbeweging je weer op andere gedachten brengen.

Muziek brengt ontspanning

Luister naar rustige muziek. Een klassiek concert of een cd met new age muziek is een uitstekend en beproefd middel om te onthaasten. Niet voor niets wordt dergelijke muziek vaak in massage- en beautysalons op de achtergrond afgespeeld. Wie luistert naar rustgevende muziek ervaart zelf al snel een relaxte gemoedstoestand. De aanmaak van stresshormonen vermindert, waardoor je lichaam echt tot rust komt. In onze hersenen kunnen we vier soorten hersengolven onderscheiden. Die moeten in de juiste verhouding zijn, om ons denkvermogen optimaal te kunnen benutten. Met rustgevende muziek breng je een verstoorde verhouding weer in balans.

Eén met de natuur

Tenslotte: ga de natuur in! Door je te begeven in de natuur komt je lichaam helemaal tot rust. Je wordt als het ware weer één met de natuur. Een wandeling door het bos of over het strand doet echt wonderen. Het beste effect wordt nog bereikt wanneer je letterlijk tussen het groen verscholen bent, want de kleur groen heeft een kalmerende werking op onze geest. Natuurlijk kun je het lopen in de natuur prima combineren met het eerder genoemde bewegen. Zo sla je twee vliegen in één klap. Kortom, je kunt er zelf best wel veel aan doen om volledig tot rust te komen. Probeer deze tips eens uit. Het zal je gezondheid ongetwijfeld ten goede komen...!

6 nov. 2015 23:36:42 door Raimond Bos Psyche en brein
Vakantie

Vakantie is nodig, maar hoe geniet je er het beste van ?

We nemen vakantie om tot rust te komen. Maar levert het ons ook daadwerkelijk de rust op die we nodig hebben? En hoe kun je zo lang mogelijk genieten van het vakantiegevoel? Dat we zo nu en dan vakantie nodig hebben, dat staat vast. Of, beter gezegd, nooit op vakantie gaan bevordert de gezondheid niet. Onderzoek van de Radboud Universiteit wijst uit dat ons niveau van gezondheid en welbevinden stijgt tijdens een zomervakantie. We slapen beter, we zijn beter in staat om van dingen te genieten en we kunnen ons beter ontspannen.

Een goede voorbereiding

Toch is daarmee nog lang niet alles gezegd. Er bestaat immers ook nog zoiets als vakantiestress. Mensen maken zich vaak zo druk voor de reis die ze gaan maken, dat het eerder ongezond is dan gezond. Er moet vaak van alles geregeld worden en men is bang dingen te vergeten. De gouden tip is natuurlijk om tijdig een checklist te maken, die je in de laatste dagen voor vertrek nog even goed doorneemt. Dat voorkomt alvast heel veel stress. Je zorgt er gewoon voor dat er in elk geval aan de voorbereidingen niets kan mankeren. Dergelijke checklists zijn op internet overal te vinden, maar ook je reisbureau kan je er wel aan helpen. Los van dit alles is de periode in de aanloop naar je vakantie natuurlijk in feite al een onderdeel van die vakantie zelf. Immers, voorpret maakt in belangrijke mate deel uit van de totale vakantiebeleving. Het is daarom een goed idee om, bijvoorbeeld enkele weken voor vertrek, alvast iets te kopen dat je meeneemt als je op reis gaat. Dat kan heel simpel een flesje zonnebrandcrème zijn, of misschien een reistas of een zonnebril. Het idee is dat je er even bewust bij stilstaat dat er een vakantie voor de deur staat.

De dag van vertrek

Heb je de laatste werkdag achter de rug? Plof dan niet direct neer op de bank, maar kom juist in beweging. Dit is een goed moment om even flink te gaan sporten. Zo raak je de stress van je werk alvast kwijt en bouw je meteen energie op, die je tijdens je reis goed van pas zal komen. Het reizen naar je vakantiebestemming toe is in veel gevallen niet het prettigste deel van de vakantie. Je zit meestal in de auto, in een bus of in een vliegtuig en als je daar voldoende fit instapt, neem je die 'hindernis' natuurlijk veel gemakkelijker. Wanneer je eenmaal op de plaats van bestemming bent aangekomen, investeer dan in het doen van leuke dingen. Het is de bedoeling dat je een geweldige tijd gaat beleven, waar je nog lang met plezier aan kunt terugdenken. Een mooie herinnering is in dit geval van veel grotere waarde dan een leuk souvenir. En er zijn zelfs trucs om die herinneringen langer te kunnen vasthouden. Neem niet je gebruikelijke merk douchegel of shampoo mee, maar gebruik een ander merk met een andere geur. Kies natuurlijk wel voor een geur die je prettig vindt, maar zorg ervoor dat het niet dezelfde geur is als die je thuis gebruikt. Het zal je helpen om de vakantieherinneringen beter op te slaan.

Werkritme langzaam opbouwen

De weerstand die je tijdens je vakantie opbouwt tegen stress, blijft na je vakantie nog wel even actief. Voorwaarde is natuurlijk wel dat je maatregelen genomen hebt om niet met een enorme werkachterstand te worden geconfronteerd. Zorg er, indien mogelijk, voor dat je e-mails door iemand anders worden afgehandeld door ze automatisch door te laten sturen. Lukt dat niet, probeer dan in elk geval te voorkomen dat je direct na thuiskomst achter de computer kruipt en meteen weer tot over je oren in het werk zit. Doseer de hoeveelheid werk die je op je neemt, bouw het langzaam weer op. Het is bijvoorbeeld een goed idee om na je vakantie niet meteen een volledige werkweek aan de slag te gaan, maar bijvoorbeeld op woensdag te beginnen met werken. Dan heb je een korte eerste werkweek en dat helpt je erbij om het vakantiegevoel wat langer vast te houden. Daarnaast is het natuurlijk altijd een goed idee om ook gedurende je 'gewone leven' met regelmaat even wat andere dingen te gaan doen. Het dagelijkse werkritme doorbreek je bijvoorbeeld door een dagje vrij te nemen en eens naar een andere omgeving te gaan. Pak bijvoorbeeld de fiets, rij naar een andere stad en wandel daar wat rond. Het brengt je op relatief eenvoudige wijze in een situatie die je een klein beetje met vakantie kunt vergelijken.

26 okt. 2015 22:36:25 door Raimond Bos Psyche en brein
Van hoog naar laag sorteren

Artikelen 41 tot 50 van 51 in totaal

  1. 2
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 6