In de meeste relaties zien de partners elkaar niet de hele dag. Ze hebben een baan, bezoeken een sportvereniging of hebben andere hobby's buitenshuis. Tijdens feestdagen en vakanties is dat anders. Dan zijn stellen meestal dag en nacht samen. Ze trekken er op uit of blijven samen thuis, maar feit is dat ze veel vaker met elkaar worden geconfronteerd. Dat kan leiden tot wrijving, omdat je dan ook op ieder moment van de dag met elkaars onvolkomenheden geconfronteerd wordt. Je zou kunnen stellen dat (te veel) samen zijn funest is  voor het huwelijk.

Cijfers over het aantal echtscheidingen in Nederland vertonen niet echt grote pieken, wanneer de maanden van het jaar onderling worden vergeleken. Je zou dus kunnen concluderen dat er geen specifieke periodes zijn waarin mensen sneller geneigd zijn om hun partner definitief te verlaten. Maar er ligt natuurlijk nog een heel traject tussen het moment waarop je de neiging krijgt om die stap te zetten en het moment waarop je dat ook daadwerkelijk doet. Wanneer je kijkt naar het aantal aanvragen dat verwerkt wordt op een website die gespecialiseerd is in informatie over echtscheiding, zie je wel een duidelijke piek in de zomermaanden. Ook advocaten blijken veel vaker informatieverzoeken met betrekking tot echtscheiding te ontvangen in de vakantieperiode of de weken direct na een vakantie. Dat geldt zowel voor de zomervakantie als voor de kerstvakantie. In de Verenigde Staten geldt min of meer hetzelfde, daar blijkt augustus eveneens een populaire maand te zijn op het gebied van echtscheiding. Dat is geconcludeerd door onderzoekers aan de universiteit van Washington. Ze bekeken statistieken uit de periode 2001 tot 2015. Ook maart is in de Verenigde Staten een maand waarin veel echtscheidingen plaatsvinden, al valt die maand niet goed te verklaren op basis van de vakantietheorie.

Er is ook een bepaalde dag in de week waarop meer mensen scheiden, dat is de maandag. Gezien het bovenstaande zal dat nauwelijks verbazing wekken, want opnieuw is dat een moment direct na een periode van samen zijn. Immers, het weekeinde is voor veel mensen een moment om samen door te brengen, met alle gevolgen van dien. De vraag, die zich bij dit alles opwerpt, is hoeveel tijd partners bij voorkeur met elkaar zouden moeten doorbrengen, om de relatie zo gezond mogelijk te houden. Op deze vraag valt geen eenduidig antwoord te geven. Elke relatie is anders omdat elk mens anders is. Er zijn mensen die een uitstekende relatie hebben, maar desondanks alleen op vakantie gaan. Deze mensen hebben dan gewoon even de behoefte om op zichzelf te zijn, zonder dat dit iets zegt over de band met hun partner. Ze trekken er een paar weken op uit, keren terug en gaan weer gewoon verder met het dagelijks leven. Hetzelfde geldt ook voor het doorbrengen van de nacht. Sommige stellen slapen elke nacht samen in hetzelfde bed, dicht tegen elkaar aan, terwijl anderen elk een eigen slaapkamer hebben, zodat ze elke dag opnieuw weer kunnen kiezen of ze samen willen slapen of apart. Feit is dat elk mens zo nu en dan wat ruimte nodig heeft om op zijn gemak te kunnen nadenken, dingen solo te kunnen ondernemen of gewoon even tot rust te komen.