Problemen op het gebied van seksualiteit worden over het algemeen vooral geassocieerd met mensen op hogere leeftijd. Dat ook jongeren veel last hebben van allerlei problemen tijdens de seks, daar wordt eigenlijk niet of nauwelijks bij stilgestaan. Het lijkt erop dat hiervoor meer aandacht zal moeten komen, want Brits onderzoek leert ons dat er juist vrij vaak sprake is van seksproblemen onder jongeren. Erectieproblemen, pijn tijdens het vrijen, geen orgasme kunnen krijgen, de lijst met klachten is aanzienlijk. Maar liefst 1 op de 3 Britse jongeren geeft aan seksproblemen te hebben.

In het onderzoek, waarvan de resultaten werden gepubliceerd in The Journal of Adolescent Health, is de term 'seksproblemen' gekoppeld aan een periode van drie maanden. Alleen wanneer de jongeren gedurende minimaal deze periode bepaalde problemen hadden, werd dit voor het onderzoeksresultaat als probleem meegewogen. Het onderzoek, uitgevoerd door de National Survey of Sexual Attitudes, richtte zich op seksueel actieve Britten van 16 tot 21 jaar, er werden in totaal 1875 mannen en vrouwen ondervraagd. Opvallend is het grote verschil tussen mannen en vrouwen in dit onderzoek, van de mannen geeft 33,8 procent aan problemen met seks te ervaren, bij de vrouwen is dit maar liefst 44,4 procent. De klachten zijn uiteenlopend van aard, maar het niet kunnen bereiken van een orgasme wordt veel genoemd. Bij de mannen heeft 8,3 procent hier moeite mee, bij de vrouwen is dat met 21,3 procent zelfs het grootste probleem. De mannen hebben vooral last van een vroegtijdige zaadlozing (13,2 procent) en op de derde plaats staat bij hen het niet kunnen krijgen van een erectie.

Vrouwen klagen verder over het niet voldoende kunnen genieten van seks (9,8 procent) en over pijn tijdens het vrijen (9 procent). Alle cijfers zijn gebaseerd op het gegeven dat er in het afgelopen jaar gedurende tenminste drie maanden achtereen sprake moest zijn geweest van het betreffende probleem. De cijfers wijken niet veel af van die uit een eerder onderzoek, dat werd gehouden onder een veel bredere bevolkingsgroep. Waar nu alleen de jongeren van 16 tot en met 21 werden ondervraagd, werd destijds gekeken naar de seksuele problemen van alle Britten tussen de 16 en 74 jaar oud. Dat er nauwelijks verschil is in de resultaten van de beide onderzoeken, toont aan dat het hebben van seksuele problemen kennelijk niet veel met leeftijd te maken heeft. Het laat ook zien dat instanties zich meer zouden moeten richten op jongeren, dan ze nu doen. Gevreesd wordt dat anders een situatie ontstaat waarbij het gebrek aan kennis, in combinatie met angst of schaamte voor het onderwerp, bij zal dragen aan een levenslang ongenoegen over seks. Dat kan tevens zijn weerslag hebben op relaties.