De meeste mannen blijken vaker seks te willen dan ze nu hebben. Voor de meeste vrouwen geldt precies hetzelfde. Je zou zeggen dat het dan eenvoudig op te lossen is. Niet over praten, maar gewoon doen. Toch blijkt er nog heel wat bij te komen kijken om de daad, letterlijk, bij het woord te voegen. Want hoewel de meesten niet ontevreden zijn over hun seksleven, blijkt het toch wel wat vaker te mogen gebeuren. Wat houdt ons dan tegen...?

De wens om vaker seks te hebben hangt samen met verlangen. De vraag is daarbij natuurlijk wat dat verlangen dan precies is. Van mensen boven de 65 jaar is bekend dat ze gemiddeld twee keer in de maand seks hebben. Let wel, we spreken hier over gemiddelde waarden, dus wellicht ziet de situatie bij jou thuis er heel anders uit. De frequentie van twee keer per maand ligt beduidend lager dan die van jongeren, die gemiddeld op vijf keer per maand uitkomen. Hieraan kunnen verschillende redenen ten grondslag liggen. Mensen die al wat langer bij elkaar zijn, krijgen vaak te maken met het begrip 'sleur' en weten elkaar soms in de slaapkamer niet zo heel erg meer te boeien. Het is een kunst om elkaar ook na vele jaren nog te blijven opwinden. Daarnaast spelen de dagelijks bezigheden ook een rol. We zijn gewend ons leven zo vol mogelijk te proppen met allerlei bezigheden, waardoor we soms simpelweg te moe zijn om seks te hebben. Als het dan aankomt op die ene dag in het weekeinde waarop het kan, is het vaak te nadrukkelijk gepland en dat neemt een deel van de spanning weg. Vaak zie je in dergelijke situaties dat verandering van omgeving (vakantie) en een ander tijdschema al veel kunnen doen om de zin in seks aan te wakkeren. Ook de hormoonhuishouding speelt natuurlijk een belangrijke rol. Jongeren produceren veel geslachtshormonen en daardoor worden de seksdriften flink aangewakkerd. Dat is ook logisch, want zij zijn nog in staat om voor nageslacht te zorgen en vanuit biologisch oogpunt wordt dat natuurlijk op alle manieren gestimuleerd.

Het hebben van seks is een gezonde bezigheid, het komt ons lichaam op vele manieren ten goede. Er wordt wel gesteld dat een stevige vrijpartij gelijk staat aan intensief sporten, maar dat is natuurlijk slechts voor een deel waar. Immers, als we maar eens in de week (of minder) zo'n heftige portie seks hebben, dan is de hoeveelheid beweging die we erdoor krijgen wel heel karig. Zeker wanneer je in ogenschouw neemt dat een gemiddelde vrijpartij slechts zeven minuten duurt, zoals blijkt uit een Amerikaans onderzoek, stelt het allemaal niet zo veel voor. Opvallend is overigens dat vrouwen in de leeftijd van 16 tot 24 jaar gemiddeld vaker seks hebben dan mannen van dezelfde leeftijd. Dit is de enige leeftijdscategorie waarvoor dat geldt, in alle andere gevallen hebben de mannen vaker seks dan de vrouwen. Tot en met de leeftijdsgroep van 45 tot 54 jaar blijft het maandgemiddelde nog rond de vier schommelen, daarna neemt het snel af. Vrouwen boven de 65 jaar halen amper anderhalf keer per maand als gemiddelde. En het mag dan zo zijn dat zowel mannen als vrouwen meer seks willen dan ze nu hebben, wanneer dat ook daadwerkelijk gebeurt, blijkt het niet te leiden tot een gelukkiger (seks)leven. In Amerika hebben ze de proef op de som genomen en een groep heteroseksuele stellen verdeeld in twee groepen. De ene groep deed alles zoals gebruikelijk, de andere groep verdubbelde het aantal keren dat ze seks hadden. De conclusie van dat onderzoek was dat de mensen die vaker seks hadden minder genoten van de seks, er minder zin in hadden en zich over het algemeen minder gelukkig voelden.