Door velen wordt verondersteld dat jongeren tegenwoordig vaker seks hebben dan hun ouders en grootouders vroeger hadden. Dankzij de moderne communicatiemiddelen is het leggen van nieuwe contacten veel eenvoudiger geworden, zo meent men vaak. Dat zou dan ook leiden tot meer seksuele contacten. In Amerika is deze aanname onderuit gehaald door de resultaten van een grootschalig onderzoek. Daaruit blijkt namelijk dat jongeren tegenwoordig veel minder vaak seks hebben. Hoewel ze er volop mogelijkheid toe hebben, blijken ze er juist minder gebruik van te maken dan hun voorouders.

Aan meer dan 25.000 mensen werd de vraag gesteld hoe vaak ze seks hebben gehad tussen het 18e en 24e levensjaar. Daarbij moest ook worden aangegeven hoeveel verschillende sekspartners ze gedurende die periode hadden. Deze cijfers werden vergeleken met de gegevens die al bekend waren van mensen uit vorige generaties. Vanaf de jaren '20 tot en met de jaren '70, de ouders en grootouders dus van de huidige bevolking, zijn die gegevens erbij gehaald. Een opvallende conclusie was dat bij de huidige jongeren de kans twee keer zo groot is dat ze helemaal geen seks hebben van hun 18e tot hun 24e jaar. Hebben ze wel seks, dan is dat minder vaak dan hun voorouders het deden. Een mogelijke verklaring voor dit verschijnsel is dat jongeren nu iets langer bij hun ouders blijven wonen dan destijds het geval was. Veel jongeren rommelen kennelijk liever niet teveel met vriendjes en vriendinnetjes als hun ouders in de buurt zijn. De onderzoekers wijzen ook op het feit dat jongeren van nu weliswaar de mogelijkheden om contacten te leggen binnen handbereik hebben, maar tegelijk ook een overdaad aan pornografisch materiaal op het internet kunnen vinden om de lusten te bevredigen. Dit zou ook een rol kunnen spelen. Kennelijk vermaken de jongeren van nu zich uitstekend met hun sociale media, terwijl de echte sociale contacten en de uitvloeiselen daarvan hierdoor naar de achtergrond verdwijnen.

Een andere verklaring schuilt mogelijk in het feit dat jongeren tegenwoordig steeds vaker grijpen naar antidepressiva of stimulerende geneesmiddelen. Dergelijke pilletjes hebben vaak een negatief effect op het libido. De onderzoekers keken ook naar de verschillen bij mannen en vrouwen, daaruit bleek dat de afname bij beide seksen zichtbaar is. De daling van de seksuele activiteit is bij mannen echter sterker, maar over het algemeen werd altijd al gesteld dat mannen vaker seksueel actief waren dan vrouwen. Wellicht zijn die verschillen door de hier beschreven afnamen nu iets minder groot geworden. En voor wie nu denkt dat dit wellicht een typisch Amerikaanse trend is, die in Europa wel eens heel anders uit zou kunnen vallen, daarvan lijkt geen sprake te zijn. Een aantal jaren geleden werd in Duitsland al eens onderzoek gehouden naar de seksuele escapades van de jongeren aldaar. Toen werd geconstateerd dat ook de Duitse tieners minder seks hebben dan voorheen. Dat onderzoek richtte zich overigens op een jongere leeftijdsgroep, er werd vooral gekeken naar de bedavonturen van tieners. Daarbij werd bijvoorbeeld een forse daling waargenomen van het aantal 14-jarigen dat al een seks gehad had, ten opzichte van vijf jaar eerder. Voor het Duitse onderzoek werden destijds ongeveer 3.500 jongeren ondervraagd.