Op internet wordt massaal gehandeld in illegale medicijnen. Honderden louche bedrijven brengen pillen op de markt waarvan de samenstelling meestal niet geheel duidelijk is. Vooral de erectiepil viagra is in veel nepvarianten te verkrijgen. Wie ervoor kiest om dergelijke pillen in te kopen en te gebruiken, stelt zich daarmee mogelijk bloot aan ernstige gezondheidsrisico's. Onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bevestigt dat ook in ons land heel wat illegale erectiepillen hun weg vinden naar de klanten.

Uit rioolwater kun je heel wat gegevens halen over de gewoonten van de bevolking. Onze uitwerpselen komen immers in het riool terecht en daarmee ook de afvalstoffen die ons lichaam uitstoot. Door monsters te nemen van het rioolwater en de samenstelling ervan te onderzoeken, kun je dus conclusies trekken over bijvoorbeeld het drugs- en medicijngebruik van de mensen die in dat gebied wonen. Zo werd eerder al het drugsgebruik in diverse gemeenten in kaart gebracht door het rioolwater te analyseren. Deskundigen stellen dat dit een betrouwbaarder beeld oplevert dan een enquête. Het rioolwater liegt niet en de analyse geeft dus feilloos aan of bepaalde drugs wel of niet gebruikt zijn in een gemeente. Het RIVM heeft de samenstelling van het rioolwater in drie grote steden onderzocht. Het gaat om Amsterdam, Utrecht en Eindhoven, overal werden concentraties van stoffen gevonden die te boek staan als afbraakproducten van sildenafil, de werkzame stof in erectiepillen. Met de gevonden waarden is men aan het rekenen geslagen. De conclusie luidt dat waarschijnlijk zeven van de tien erectiepillen in ons land worden verkregen via de illegale markt.

Het RIVM deed het onderzoek in het kader van een grootschalig project, waarbij de ernst en omvang van de handel in illegale geneesmiddelen in kaart wordt gebracht. Dat is noodzakelijk, om te kunnen vaststellen in hoeverre we ons blootstellen aan gezondheidsrisico's. Die risico's zijn tamelijk groot, aangezien men bij illegaal verhandelde pillen geen enkele controle kan uitoefenen op de samenstelling ervan. Ongetwijfeld zullen er bedrijven tussen zitten die het niet zo nauw nemen met de regels en voor wie geld verdienen het hoogste belang is. Door erectiepillen te slikken zonder dat er sprake is van enig medisch toezicht, kan iemand behoorlijk in de problemen komen. Wanneer iemand bijvoorbeeld een hart- of vaatziekte heeft en op eigen houtje besluit om een erectiepil in te nemen, zou dat zelfs een hartinfarct of beroerte kunnen veroorzaken. Bovendien zijn er wellicht mensen die het gebruik van een erectiepil combineren met het innemen van alcohol of drugs. Daardoor kan een gevaarlijke cocktail van stoffen in ons lichaam ontstaan, met allerlei vervelende bijwerkingen tot gevolg. Let er bij de aanschaf van erectiepillen goed op of ze op legale wijze verkocht worden en raadpleeg een arts.