Overal om ons heen zijn geluiden. Dag en nacht worden we geconfronteerd met geluid, soms in minimale vorm en soms in alle hevigheid. De natuur is niet geluidloos. Wind, onweer en regen zorgen voor geluid, dieren produceren geluid en hetzelfde geldt voor kletterende watervallen, rollende stenen, krakende boomtakken, vrijwel alles maakt geluid. Tegenwoordig klagen veel mensen over geluidsoverlast, veroorzaakt door apparaten die de mens heeft uitgevonden. Maar wist je dat helemaal geen geluid ook niet prettig is...?

Vliegtuigen die laag overvliegen...? Als het te vaak gebeurt, wordt er een actiecomité opgezet om de luchtvaartinstanties tot maatregelen te dwingen. Wordt ergens een evenement georganiseerd...? Vaak regent het dan telefoontjes bij de politie met klachten over te veel geluid. De harde beats die tegenwoordig uit de speakers van grote festivals knallen, wekken vaak irritatie op bij omwonenden. Je hoeft overigens niet eens direct naast het evenemententerrein te wonen, soms zijn de geluiden kilometers ver te horen. Te veel van iets is nooit goed. Maar te weinig geluid is ook geen fijn idee, al lijkt dat misschien ideaal. We zijn zo gewend geraakt aan bepaalde geluiden, dat we vaak niet eens door hebben welke geluiden er zoal om ons heen te horen zijn. Woon je aan een drukke verkeersweg of spoorlijn...? Dikke kans dat je de langsrazende auto's en treinen niet eens hoort, tenzij je er gericht naar gaat luisteren. Bezoekers verbazen zich daar vaak over, omdat zij aan die geluiden niet gewend zijn. Voor hen valt elk voorbij komend voertuig direct op, maar dergelijke geluiden wennen vaak snel. Het kan zelfs gebeuren dat je gevoelsmatig in een stad minder met lawaai te maken hebt dan in een klein dorp. Dat komt omdat het voortdurend voortrazende verkeer in de stad zo vanzelfsprekend is geworden, dat we het niet meer als lawaai ervaren, terwijl die ene auto die af en toe voorbij rijdt in een dorp ons veel meer opvalt.

Stel je voor, dat je absolute stilte wilt ervaren. Waar ga je dan naartoe...? Blijf je thuis zitten met alle deuren en ramen dicht...? Dat wapent je meestal niet tegen geluiden van buitenaf. Vliegtuigen zul je nog steeds horen overvliegen, de boormachine van de buurman hoor je ook tekeer gaan en de kans is groot dat er nog heel wat andere geluiden op je af zullen komen. Echt geluidloos is de wereld om ons heen eigenlijk nooit. Om totaal geluidloos te zijn in de natuur, zou je al moeten afdalen in de krater van een gedoofde vulkaan. Daar is immers niemand om de stilte te doorbreken en de enige geluiden die er dan zijn, zijn de geluiden die je zelf produceert. De vulkaan zelf fungeert in dat geval als een soort geluidswal, waardoor je geen omgevingsgeluiden zult waarnemen. Niet iedereen heeft echter de mogelijkheid om zomaar even af te dalen in een vulkaan. Er is nog een andere optie. Creëer een inpandige ruimte die zo is ingericht dat het er volledig stil wordt. In het hoofdkantoor van Microsoft in de Amerikaanse staat Washington is zo'n stiltekamer gebouwd, met speciaal ontworpen wiggen tegen de wanden. Het geluid dat eventueel nog aanwezig is in de ruimte, verdwijnt tussen deze wiggen en wordt dus niet weerkaatst. Zo werd de stilste plek op aarde gebouwd, met een recordwaarde van -20,6 decibel. Je zou zeggen dat het heerlijk moet zijn om daar te verblijven, maar het tegendeel is waar. Mensen kunnen zelfs behoorlijk van de kaart raken door te lang in die ruimte te blijven, het zou volgens ervaringsdeskundigen geen plezierig gevoel geven om in deze kamer te zijn.