Een kwart van alle Europeanen ervaart een zekere mate van stress. Kortstondige stress is niet erg, het is zelfs goed voor ons lichaam. Dan hebben we het bijvoorbeeld over de stress die we ervaren wanneer er gevaar dreigt. Deze vorm van stress houdt ons scherp en zorgt ervoor dat we bijvoorbeeld op tijd kunnen wegvluchten uit een gevaarlijke situatie of ons kunnen verweren tegen de vijand. Normaal gesproken bevindt iemand zich slechts voor korte tijd in een situatie van acute stress en daarna normaliseert ons lichaam zich weer. Is er echter sprake van langdurige stress, dan vormt dat juist een bedreiging voor je gezondheid.

Merk je dat de mensen om je heen je irriteren in gewone alledaagse dingen...? Heb je met enige regelmaat moeite om 's avonds in slaap te komen...? Hebt je er moeite mee om controle te houden over de belangrijke zaken in het leven...? Vind je het lastig om keuzes te maken...? Ben je af en toe misselijk, zonder dat daar een concrete aanleiding voor is...? Verlies je regelmatig je interesse voor wat er zoal speelt in de wereld om je heen...? Ben je regelmatig je eetlust kwijt...? Ben je snel afgeleid van het werk waarmee je bezig bent...? Al deze zaken kunnen symptomen zijn va van werkstress. Indien je op enkele van de bovenstaande vragen 'ja' hebt geantwoord, doe je er verstandig aan om een kritisch te kijken naar het leven dat je nu leidt. Praat er eens over met je omgeving of met je huisarts. Voorkomen is, zeker bij dit soort zaken, beter dan genezen. Als je niet tijdig zelf op de rem trapt, kan het herstelproces vele maanden in beslag nemen. Je zult je in dat geval lange tijd niet opperbest voelen en dat is eigenlijk nog heel voorzichtig uitgedrukt, want stress kan zelfs levensbedreigend zijn. Het werkt namelijk een groot aantal aandoeningen in de hand, doordat je weerstand vermindert, je bloeddruk stijgt, enzovoort. Hart- en vaatziekten worden in veel gevallen veroorzaakt of verergerd door stress...!

Als je een rijbewijs hebt, dan heb je geleerd om te schakelen op het moment dat de toerenteller in het rood komt. Door een andere versnelling te kiezen, breng je de meter weer op het juiste niveau. Eigenlijk is dat met je lichaam ook zo. Stress wordt veelal veroorzaakt doordat je te veel hooi op je vork neemt. Je raakt het overzicht kwijt, ziet te veel op je af komen en ziet het uiteindelijk allemaal niet meer zitten. Soms is stress voor een belangrijk deel te wijten aan overschatting van je eigen kunnen, maar ook door externe factoren kun je stress ervaren. Een relatiebreuk, een ontslag of het plotselinge verlies van een dierbare kan voor stress zorgen. Niemand kent je lichaam beter dan jij zelf, dus je bent zelf degene die alle signalen het beste kan opvangen. Het is alleen de kunst om dat op de juiste manier te doen, om in te zien dat het de verkeerde kant op gaat en vooral om dat te accepteren, in plaats van het te ontkennen. Veel mensen zeggen tegen zichzelf dat ze niet moeten zeuren en dat het allemaal wel mee zal vallen. Juist daarin schuilt de grootste valkuil, want zo ga je maar verder en verder, tot je helemaal uitgeput raakt en het niet meer eenvoudig is geworden om nog naar die andere versnelling te schakelen. Op het internet zijn diverse zelftests beschikbaar om vast te stellen of je lijdt aan stress. Nog beter is een gesprek met een huisarts of psycholoog.