Als ouder ben je verantwoordelijk voor de opvoeding van je kinderen. Het is je taak om ervoor te zorgen dat ze weten wat ze weten moeten, dat ze zich gedragen zoals het hoort en dat ze zich ontwikkelen tot volwaardige leden van onze samenleving. Je hoort er als ouder dus ook voor te zorgen dat je kinderen gezond leven. Toch zien we steeds vaker dat overgewicht bij jonge kinderen een rol speelt. Uit Australië komt in dat verband een opmerkelijk nieuwtje. Kinderen blijken juist nog dikker te worden, wanneer je ze als ouder confronteert met hun zwaarlijvigheid.

Af en toe eens wat lekkers, dat is natuurlijk geen probleem. Maar sommige ouders maken het wel heel bont en delen de hele dag allerlei zoetigheden uit aan hun kinderen. Je zou al vanaf de geboorte heel kritisch moeten kijken naar wat je een kind te eten geeft. Door ze niet teveel te laten wennen aan zoetigheden, is er ook veel minder sprake van een suikerverslaving zoals we die zelf vaak in hoge mate kennen. Houd er daarbij altijd rekening mee dat voedselfabrikanten allerlei trucs verzinnen om ons bepaalde producten steeds opnieuw te laten kopen en consumeren. Kortom, eet zelf verstandig en geef zo het goede voorbeeld, maar let er ook op wat je voor de kinderen koopt. Hoeveel kinderen krijgen niet dagelijks een pakje drinken mee naar school, waarin veel suiker is verwerkt...? Je ziet de laatste tijd steeds vaker scholen die zich aansluiten bij initiatieven die water als dorstlesser stimuleren. Een prima initiatief, want gewoon water drinken is niet alleen veel gezonder, maar ook nog eens veel voordeliger...! Maar als het dan al fout is gegaan en je kind te dik is, wat kun je dan het beste doen...? Moet je erover praten en je kind duidelijk maken dat het te dik is...? Nee, juist niet...! Althans, dat is de boodschap van een groep onderzoekers, nadat ze meer dan  3.500 Australische kinderen van 4 en 5 jaar oud hebben gevolgd tot aan hun 13e levensjaar.

Hoewel het onderzoek zich richt op kinderen uit Australië, zijn de onderzoekers zelf niet uit dat werelddeel afkomstig. Het zijn wetenschappers van de universiteit van Liverpool en de Florida State University College of Medicine die de gegevens van de Australische kinderen hebben bestudeerd. Ze zagen dat het benoemen van het overgewicht door de ouders bij de kinderen leidde tot een verdere toename van de lichaamsomvang. Je zou denken dat het, vanuit pedagogisch oogpunt, goed is om je kind te wijzen op het feit dat er sprake is van wat overtollige kilo's, maar het tegendeel blijkt waar te zijn. Volgens de onderzoekers leidt het er juist toe dat de kinderen dan in gewicht toenemen, maar waarom dat zo is, is niet duidelijk. Wellicht heeft dit te maken met het begrip stigmatisering. Kinderen die door hun ouders dik worden genoemd, voelen zich misschien in een bepaalde hoek gedrukt, waardoor juist de motivatie om iets aan het overgewicht te doen, ontbreekt. Dit is echter slechts een aanname, er is meer onderzoek nodig om vast te kunnen stellen of dit daadwerkelijk de oorzaak is van het verschijnsel. De resultaten van de onderzoekers werden gepubliceerd tijdens een internationale bijeenkomst over obesitas, die plaatsvond in Zweden. De conclusie kan gevolgen hebben voor de wijze waarop obesitas bij kinderen wordt aangepakt.