Regelmatig bewegen is essentieel voor onze gezondheid. Doen we dat niet, dan lopen we een verhoogd risico op overgewicht (obesitas), diabetes type 2 en vervroegd overlijden. Bewegen hoeft echt niet altijd te gebeuren in de vorm van sporten, veel belangrijker is eigenlijk dat je probeert om zoveel mogelijk te bewegen in je dagelijkse schema. Dus niet met de auto naar het station, maar lopend of op de fiets. Niet met de lift naar de vierde etage, maar via de trap. En niet de hele avond voor de buis hangen, maar ook een wandeling maken. Door al die kleine dingen bij elkaar op te tellen, kom je vaak al een heel eind in de goede richting.

Jong geleerd is oud gedaan, zou je zeggen. Maar juist daar gaat het eigenlijk een beetje mis in onze maatschappij. Weliswaar laten we onze kinderen volop deelnemen aan sporten en stimuleren we ze vaak om buiten te gaan spelen, in plaats van alleen maar achter de computer te hangen, maar zodra ze in de puberteit komen gaat het meestal mis. Gebleken is dat jongeren tussen de 12 en 20 jaar de grootste stilzitters van alle Nederlanders zijn. Ze zitten gemiddeld maar liefst 10,4 uur per dag op hun billen en dat is bepaald niet bevorderlijk voor de gezondheid. In de schoolbanken, thuis bij het maken van huiswerk, bij het spelen van een spel op de computer, gedurende de hele dag zijn er momenten waarop onze jongeren niet of nauwelijks in beweging komen. De komst van de computer, zowel voor studiedoeleinden als voor vermaak, heeft daar niet veel goeds aan gedaan. Meer dan ooit brengt onze jeugd de dagen zittend door. Het cijfer is gebaseerd op een schatting van de jongeren zelf, tijdens een vragenlijst voor de Leefstijlmonitor 2015.

Dit onderzoek, uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) toont aan dat het gemiddelde aantal zituren voor alle Nederlanders ligt op 8,7 uur per dag. Het meest beweeglijk zijn de kinderen van de basisscholen. Met 7,3 uur stilzitten per dag scoort de groep van 4 tot en met 12 jaar nog het meest gunstig. De senioren van 65 tot 80 jaar zitten daar met 7,5 uur stilzitten ligt boven, maar er is wel een duidelijk verschil tussen beide groepen. Waar de kinderen in het weekeinde veel beweeglijker zijn, geldt dat niet voor de senioren. Bij hen is, qua beweging, niet echt sprake van een verschil tussen een werkdag en een dag in het weekeinde. Dit laat zich natuurlijk eenvoudig verklaren door het feit dat kinderen op werkdagen naar school moeten en vaak in het weekeinde sporten of andere activiteiten ondernemen waarbij flink wordt bewogen. De redenen om stil te zitten verschillen wel per leeftijdsgroep. De kinderen en jongeren brengen heel wat uren door in de schoolbanken, volwassenen zitten op het werk, in de auto of in het openbaar vervoer.

In de loop der jaren zijn diverse meubelen ontworpen die voor een gezondere manier van zitten moeten zorgen. Zo zijn er mensen die niet op een stoel zitten, maar op een bal. Ze moeten daardoor constant hun lichaam zelf in balans houden en dat leidt ertoe dat de zithouding steeds anders is. Het gevaar schuil namelijk vooral in het feit dat we geneigd zijn om ons zoveel mogelijk door stoelen en banken te laten ondersteunen, waardoor ons lichaam te lang in dezelfde houding blijft. In de bioscoopfilm Dik Trom uit 2010 is te zien hoe kinderen in de fictieve woonplaats Dunhoven heel erg met bewegen en afslanken bezig zijn. Terwijl ze hun lessen op school volgen, maken ze met hun benen een fietsende beweging op een soort hometrainer die zich onder de schoolbanken bevindt. Hoewel het een cynische blik van de filmmakers op afslanken betreft, zou het tegelijk de ideale oplossing kunnen zijn om jongeren massaal aan het bewegen te krijgen op een relatief eenvoudige manier. Voordat dergelijke maatregelen echt genomen worden, zal er nog wel wat tijd overheen gaan.