Je voedingspatroon aanpassen om op gewicht te blijven. Het klinkt zo vanzelfsprekend dat we er nauwelijks nog bij stilstaan. Met het grootste gemak halen we bepaalde voedingsmiddelen uit de keukenkastjes om ze te vervangen door andere producten. We kiezen voor alternatieven om bepaalde ingrediënten te vermijden, maar daarbij zien we vaak over het hoofd dat we ook andere stoffen niet meer in voldoende mate binnen krijgen.

Een bekend voorbeeld hiervan is de inname van levertraan, die in de vorige eeuw zeer gebruikelijk was. Levertraan bevat vitamine A en vitamine D, twee zeer belangrijke vitaminen die ons lichaam nodig heeft om goed te kunnen blijven functioneren. Nadat het mogelijk was gemaakt om deze vitaminen op chemische wijze te isoleren en vervolgens te verwerken in andere producten, zoals margarine, hoefde er niet meer op grote schaal levertraan te worden ingenomen. Via de margarine kregen we immers voldoende van deze vitaminen binnen. Maar wanneer mensen dan vervolgens, om uiteenlopende redenen, besluiten om de margarine in de ban te doen, vergeten ze dat ze dan ook opeens minder vitamine A en vitamine D binnen krijgen.

Hetzelfde doet zich ook voor bij het stoppen met brood eten. Van verschillende kanten wordt tegenwoordig geroepen dat brood niet zo gezond is als ons vaak is voorgehouden. Ons darmstelsel zou helemaal niet berekend zijn op de consumptie van dit type voeding en daarom vermijden steeds meer mensen het dagelijkse sneetje brood. Ook omdat brood veel koolhydraten bevat wordt bij veel mensen thuis van de menukaart geschrapt en ook een glutenallergie speelt soms een rol bij het nemen van dit besluit. Stoppen met het eten van brood levert echter ook een nieuw probleem op, we krijgen daardoor mogelijk onvoldoende jodium binnen. In het bakkerszout zit deze stof in voldoende mate, maar door brood in de ban te doen kan er een tekort ontstaan.

Hier moet niet te lichtzinnig over worden gedacht. Zelfs een bescheiden tekort aan jodium in het lichaam kan al desastreuze gevolgen hebben voor zwangere vrouwen. De hersenontwikkeling van het ongeboren kind verloopt namelijk minder goed wanneer er niet voldoende jodium aanwezig is. Het gevolg is dat een kind al bij een gering tekort aan jodium uiteindelijk een lager IQ zal hebben. Aangeraden wordt om dagelijks twee sneetjes brood te eten. Dit is een zodanige hoeveelheid dat er geen tekort aan jodium ontstaat, terwijl het niet wezenlijk van invloed zal zijn op eventuele gewichtstoename. Wie door bijvoorbeeld een glutenallergie niet in staat is om brood op het menu te zetten, wordt geadviseerd om extra jodium via een supplement in te nemen.