Niet alleen in de westerse wereld, maar ook in Azië is obesitas een steeds groter probleem. Daarmee lijkt eens te meer aangetoond te zijn dat obesitas een welvaartsziekte genoemd mag worden. De economie in China draait op volle toeren en de welvaart neemt daardoor toe. Kennelijk stijgen daarmee ook de ongezonde leefgewoonten, met als gevolg dikkere Chinezen. Met name in de dichtbevolkte provincie Jilin, gelegen in het noordoosten van China, is de situatie zorgelijk.

Eén op de drie inwoners van die provincie is aan de zware kant, terwijl bij één op de zeven mensen sprake is van obesitas, ofwel ernstig overgewicht. Deze cijfers zijn naar voren gekomen uit een studie die werd verricht door wetenschappers van een universiteit in Jilin. Ze bekeken de gegevens van maar liefst 21.000 volwassenen. Jarenlang werden de Chinezen, evenals andere Aziaten, beschouwd als relatief slank. Zeker wanneer je het vergelijkt met de maten van een gemiddelde Amerikaan, waar obesitas een nog veel grotere rol speelt. Er is altijd volop gespeculeerd over de oorzaak van de relatief slanke lijn bij de Chinezen. Zo zou dit te maken hebben met het feit dat ze nauwelijks brood eten, weinig vet in de maaltijden verwerken en pure producten eten van het seizoen en uit eigen streek. De laatste jaren zien we ook de Chinezen in lichaamsomvang toenemen. Volgens de plaatselijke onderzoekers komt dit door een combinatie van facturen. Zo zou er sinds enkele jaren meer alcohol worden gedronken, een product dat voorheen alleen voor de rijkere Chinezen weggelegd was. Daarbij wordt ook meer vlees geconsumeerd. Aan nachtrust hebben de Chinezen juist ingeleverd, ze slapen minder lang, terwijl een goede nachtrust juist van essentieel belang is voor een goede gezondheid.

Een andere opvallende conclusie uit het omvangrijke onderzoek is dat het huwelijk Chinezen ook dik maakt. Wat hiervan precies de reden is, is niet duidelijk, maar er is kennelijk een verband tussen trouwen en dik worden, want op het moment dat het jawoord is gegeven zie je de gemiddelde omvang van de Chinees toenemen. Een soortgelijke piek volgt overigens ook wanneer dat huwelijk weer ontbonden wordt. Scheidingen komen in het land steeds vaker voor en ook nadat een huwelijk is gestrand, zie je een toename van de omvang. Dit laatste zou verklaard kunnen worden door het gegeven dat veel mensen zich er, qua maaltijden, wat gemakkelijker vanaf maken als ze weer alleen zijn. Ze kiezen (helaas) vaker voor een kant-en-klare maaltijd uit de diepvries. Dergelijke maaltijden staan over het algemeen niet bekend om hun hoge voedingswaarde. Het feit dat bij de schoolgaande jeugd in China het aantal gevallen van obesitas groeit, kan ook worden gekoppeld aan onvoldoende beweging. Vorig jaar kwam al uit onderzoek naar voren dat van alle jongens in China ongeveer achttien procent te zwaar is, terwijl dat aantal in Nederland op dertien procent ligt. Chinese jongens lijken een grotere aanleg voor zwaarlijvigheid te hebben dan Chinese meisjes.