Bij een gemis aan voldoende B12 ontstaan er vaak ziektebeelden. Helaas wordt niet altijd direct vastgesteld dat het om een vitamine B12 gebrek gaat.

Welke B12 klachten ontstaan bij vitamine B12 gebrek?

De lijst met klachten die een relatie hebben met vitamine B12 gebrek is groot. Neurologische klachten nemen daarbij een belangrijke plaats in. Iemand die veel last heeft van tintelingen in het lichaam, een brandend gevoel in armen of benen, een doof gevoel, uitvalverschijnselen of zenuwpijn zou te maken kunnen hebben met een vitamine B12 gebrek. Ook bij concentratiestoornissen of geheugenproblemen kan dit de oorzaak zijn. Daarnaast zijn tekenen van afasie (moeilijkheden hebben met spreken of de verkeerde woorden gebruiken) en ataxie (vaak struikelen of vallen zonder duidelijke reden) verschijnselen die zich vaak voordoen bij patiënten met een gebrek aan vitamine B12. Psychische klachten als depressiviteit, dementie en nervositeit kunnen een duidelijke aanwijzing zijn, evenals verwardheid of een verhoogde prikkelbaarheid. Daarnaast is er een hele reeks algemene medische klachten die een directe relatie hebben met een gebrek aan vitamine B12. We noemen duizeligheid, darmklachten, hoofdpijn, incontinentie, menstruatieklachten, haaruitval, onvruchtbaarheid, gewichtsverlies, vermoeidheid, krachtverlies, een gevoelige mond en diverse gewrichtsklachten.

Wat zijn gebrek aan B12 klachten?

B12 gebrek kan tot veel lichamelijke en psychische klachten leiden. De meest gehoorde klachten bij vitamine B12 gebrek zijn een constante vermoeidheid, neurologische problemen zoals onverklaarbare tintelingen of een brandend gevoel in met name de armen en benen en ook concentratie- en geheugenproblemen. Echter, ook een gebrekkige coördinatie, zowel van het spraakvermogen als van het lichaam, waarbij ongecontroleerde bewegingen en struikelen zonder reden, komen ook veel voor. Daarnaast kunnen veel ernstige aandoeningen, waaronder dementie, depressiviteit, hart- en vaatziekten, problemen bij de menstruatie en psychoses hun oorzaak vinden bij een gebrek aan vitamine B12. Heb je één van deze klachten? Dan is het raadzaam om na te gaan of er sprake is van een vitamine B12 gebrek.

Kramp door vitamine B12 gebrek

Wie vaak last heeft van kramp zou wel eens een B12 gebrek  kunnen zijn. Wanneer ons lichaam niet kan beschikken over voldoende vitamine B12 wordt het spierweefsel stroef, met als gevolg dat de spiermassa geïrriteerd raakt. Dit kan kramp veroorzaken. Kramp en vermoeidheid zijn vaak de eerste symptomen van een gebrek aan vitamine B12, maar die diagnose wordt in veel gevallen pas veel later gesteld. Het duurt soms zelfs jaren voordat duidelijk wordt wat de oorzaak van de problemen is geweest, terwijl zich intussen ook andere symptomen voordoen omdat de algehele lichaamsconditie steeds verder is afgenomen. Door voldoende vitamine B12 op te nemen, bijvoorbeeld in de vorm van supplementen, kan dit eenvoudig worden voorkomen.

Spierpijn door vitamine B12 gebrek

Spierpijn kan veel oorzaken hebben. Wanneer er echter geen duidelijk aanwijsbare oorzaak is (zoals overbelasting door sporten) verdient het aanbeveling om te laten controleren of er sprake is van een gebrek aan vitamine B12. Tintelingen in armen of benen, maar ook spierpijn en gewrichtspijn kunnen een aanwijzing zijn dat het lichaam over onvoldoende vitamine B12 beschikt. In dat geval worden bepaalde processen in ons lichaam vertraagd of komen zelfs geheel tot stilstand. Natuurlijk kan spierpijn ook andere oorzaken hebben, maar bij aanhoudende spierpijn is het raadzaam om het gehalte aan vitamine B12 in het bloed te laten onderzoeken. Wanneer er sprake is van een tekort aan vitamine B12, kan dit eenvoudig worden opgelost door voedingssupplementen te gebruiken met een hoge dosis vitamine B12.

Hart- en vaatziektes door vitamine B12 gebrek

Uit onderzoek blijkt dat er een relatie bestaat tussen gehalte vitamine B12 in het bloed en de kans op het krijgen van hart- en vaatziektes. Onderzoekers dienden mensen met een B12 gebrek dagelijks een voedingssupplement toe met een hoge dosis van deze vitamine. Na twaalf weken werd het resultaat bekeken en bleek dat bij deze mensen niet alleen het tekort aan vitamine B12 was verholpen, maar dat ook de hoeveelheid homocysteïne in het bloed aanmerkelijk was gedaald. Hoge gehaltes van dit aminozuur in het bloed zijn gerelateerd aan hart- en vaatziekten. Het zal niet iedereen met een tekort aan vitamine B12 direct treffen, maar waarom zou je het risico nemen? Een gebrek aan vitamine B12 kan immers eenvoudig worden verholpen door voedingssupplementen, waarin een hoge dosis vitamine B12 is verwerkt, in te nemen.

Darmklachten en vitamine B12 gebrek

Darmklachten worden veelal genoemd als mogelijk effect van een gebrek aan vitamine B12. Zo wordt de kans op het krijgen van darmkanker in verband gebracht met het gehalte aan vitamine B12 in het bloed, maar ook inflammatoire darmziekte, een chronische ontsteking van (delen van) het spijsverteringsstelsel met soms levensbedreigende complicaties, kan veroorzaakt worden door onvoldoende vitamine B12. Darmziekten kunnen echter ook juist de oorzaak zijn van dit gebrek. Immers, de vitamine B12 wordt via het laatste deel van de dunne darm in ons lichaam opgenomen. Functioneert de darm niet naar behoren, dan zal er dus al snel een tekort aan vitamine B12 in ons lichaam ontstaan.

Menstruatieklachten door vitamine B12 gebrek

Vrouwen die regelmatig menstruatieklachten hebben kunnen de oorzaak hiervan in veel gevallen vinden bij een gebrek aan vitamine B12. Wanneer de periode van menstruatie bovengemiddeld pijnlijk is of onregelmatig komt, kan dit duiden op een tekort aan deze vitamine in het lichaam. Ook wanneer de periode van menstruatie te lang duurt of juist geheel wegblijft, zonder dat er sprake is van een zwangerschap, zou een tekort aan vitamine B12 de oorzaak kunnen zijn. Wanneer de klachten langer aanhouden, is het raadzaam de hoeveelheid vitamine B12 in het bloed te laten meten. Een voedingssupplement met een hoge dosis vitamine B12 kan in dit geval uitkomst bieden. Het compenseert het tekort en neemt de klachten veelal weg.

Vermoeidheid door vitamine B12 gebrek

Wie regelmatig last heeft van vermoeidheid zou wel eens een gebrek aan vitamine B12 kunnen hebben. Ben je al moe bij het opstaan en voel je je soms een bejaarde in een jong lichaam? Is er sprake van algehele zwakte, waarbij je nauwelijks conditie hebt en soms geen fut meer om de gewone dagelijkse dingen te doen? Zou je het liefst midden op de dag alweer naar bed gaan? Een gebrek aan vitamine B12 in het lichaam leidt tot dergelijke klachten. Vaak zijn het de eerste symptomen dat het lichaam ‘schreeuwt’ om een nieuwe dosis van deze vitamine. Met behulp van natuurlijke voedingssupplementen waarin een hoge dosis vitamine B12 is verwerkt behoren dergelijke klachten veelal tot het verleden. En ons fit voelen, dat willen we toch allemaal…?

Het koud hebben door vitamine B12 gebrek

Wanneer iemand het vaak koud heeft, zonder dat het werkelijk koud is, kan dit te maken hebben met een vitamine B12 gebrek. Zit je met een dikke trui aan terwijl de verwarming al hoog staat en het in huis in feite behaaglijk warm is? Lopen desondanks de rillingen over je lichaam of ben je zelfs door en door koud? Een gebrek aan vitamine B12 in het lichaam kan de boosdoener zijn. Daardoor raakt namelijk het zenuwstelsel aangetast, met alle gevolgen van dien. Onnodig kou lijden is natuurlijk helemaal niet nodig. Wie via de dagelijks voeding niet voldoende vitamine B12 naar binnen krijgt, kan ter aanvulling voedingssupplementen slikken met een hoog gehalte van deze vitamine. Zo zit je er uiteindelijk weer gewoon warmpjes bij.

Stemmingswisselingen door vitamine B12 gebrek

Stemmingswisselingen kunnen veel oorzaken hebben, maar lang niet bij iedereen is bekend dat een B12 gebrek  één van die oorzaken is. Mensen die onvoldoende vitamine B12 naar binnen krijgen, kunnen zonder dat zij dit zich direct bewust worden in toenemende mate last krijgen van chagrijnigheid of prikkelbaarheid (het bekende korte lontje) of kunnen zelfs ernstige psychische klachten zoals paniekaanvallen of suïcidaal gedrag vertonen. Over het algemeen lossen deze problemen zich vanzelf op wanneer het lichaam weer over voldoende vitamine B12 kan beschikken. Dat is eenvoudig te realiseren door ter aanvulling op de dagelijkse voeding supplementen te slikken met een hoge dosis vitamine B12.

Vitamine B12 kopen

Wie een tekort aan vitamine B12 in het lichaam heeft, kan dit eenvoudig zelf verhelpen door als aanvulling op de dagelijkse maaltijd voedingssupplementen te slikken waarin vitamine B12 is verwerkt. Cleanfoods B12 is een geheel natuurlijke B12 formule met 50% methyl- en 50% adenosylcobalamine. Deze ingrediënten zijn beide op 80.000% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) gedoseerd. De zuigtabletten, bestaande uit polysachariden (complexe natuurlijke suikerketens) bevatten daardoor een therapeutische dosis van maar liefst 2.000 microgram vitamine B12 per stuk. De tabletten smelten onder de tong en de werkzame vitamine B12 die daarbij vrij komt wordt direct in het lichaam opgenomen. Opnameproblemen in het maag/darmkanaal spelen dus geen enkele rol.

Vitamine B12 tabletten

Je hebt een tekort aan vitamine B12 in je lichaam? Dan is het raadzaam daar zo snel mogelijk iets aan te doen. Immers, wanneer dat tekort niet wordt aangevuld ontstaan steeds meer lichamelijke klachten, die simpelweg vermeden kunnen worden door tijdig in te grijpen. Luister naar je lichaam en geef het wat het vraagt. Vitamine B12 is verkrijgbaar in veel soorten en maten. Voor een leek is het vaak niet eenvoudig om de juiste tabletten te kiezen. Cleanfoods B12 bevat maar liefst 2.000 microgram actieve B12 per tablet. Deze therapeutische dosis zorgt ervoor dat je lichaam weer snel de energie krijgt die het nodig heeft. De tabletten zijn geheel natuurlijk samengesteld en de actieve vitamine B12 wordt direct na inname door het lichaam opgenomen, waardoor snel het gewenste effect wordt bereikt.

Vitamine B12 pillen

Er zijn legio mogelijkheden om vitamine B12 in de vorm van pillen aan te schaffen. Welke kun je het beste kiezen? Het is goed om te weten dat B12 van Cleanfoods geheel natuurlijk is samengesteld. De pillen bevatten stuk voor stuk maar liefst 2.000 microgram actief werkende vitamine B12, die bij inname vrijwel direct in het lichaam wordt opgenomen. Dat betekent dat eventuele problemen bij de opname door het maag/darmstelsel tot het verleden behoren. De pillen bestaan verder uit polysachariden, dat zijn complexe natuurlijke suikerketens die je zonder problemen en zonder beperkingen kunt innemen. Kortom, met Cleanfoods B12 breng je het lichaam snel en doeltreffend terug in balans. Immers, je fit voelen, dat is toch het beste gevoel…?